Rypejakt i Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag

Velkommen til et naturskjønt terreng med mulighet for jakt i både skog- og fjellområder. Jakt med hund ikke tillatt. Det foregår anleggstrafikk i sone 1 og 2, se vedlagt kart.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Veibeskrivelse:

Fra Tromsø sentrum, kjører du via Tromsø Lufthavn over brua til Kvaløysletta. Her tar du til venstre og følger veien mot Sommarøy over Kattfjordeiet.

Kjør ut Nordfjord på venstre side til du møter  et opplysningskilt ved hovedvei hvor det står Sjøtun/sandneshamn utmarkslag.

 

Merk at det fåregår omfattende anleggsarbeid med sprenging og graving i sone 1 og 2, vis varsomhet innenfor stripplet linje på vedlagt kart.

 

Bruk anviste parkeringsplasser.

 

Vedrørende årskort:

Årskort er kun for grunneiere og

innenbygdsboende med bostedsadresse

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag.

 

Jakttid

10. september - 23. desember

Vedlagte filer

Kontakt oss

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag

Almar Nordby

+47 98692433

post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

 

Soneindelt i 3 soner:

Sone 1. Kvitfjellet- vest for Bogdalselva.

Sone 2. Øst for Bogdalselva- Høyspenttrase i Sørfjordalen.

Sone 3. Høyspenttrase i Sørfjordalen- Nordre Kattfjord grunneierlag.

 

Det selges 5 dagskort per dag i hver sone.

Baglimit er 3 ryper per dag per jeger.

 

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.

 

Vedrørende årskort for grunneiere:

Årskort kan kjøpes av innenbygdsboende med bostedsadresse i utmarkslagets område.

Baglimit per årskort: 10 ryper

 

Vinterjakt på ryper etter 23/12 er ikke tillatt.

Alle jegere som jakter i området skal ha med kartet som ligger på denne siden med seg under jakta.

Alle som jakter i området skal kunne legitimere seg med legitimasjon.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

Dagskort kr.200,-

Årskort for grunneiere og innenbygdsboende kr. 350,-

Vis respekt for grensene og overhold sonene.

Det må påregnes og møte jaktoppsyn i området.

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag ønsker deg en god jakt.

 

NB Orrfugl og hare er fredet.

 

Jakttips

Vis ansvar bli sett - bruk synelige klær eks. refleksvester og synlig dekke til hunden.

Husk sikkerhetsavstanden (2,5 millimeter hagel 250 meter-3 milimeter  300 meter)  kryss ikke skytersektoren for de andre jegerene.

Skyt ikke på for lange hold.

Vis respekt for andre brukere av området.

La ikke søpla bli igjen i naturen, eks tompatroner.

Andre aktuelle tilbud