Fuglehundtrening i Espedalen bygdealmenning

Du og din firbente venn og tjener ønskes velkommen til fuglehundtrening på Agnsjøfeltet og Storhøfeltet fra 21. aug. til og med 5. sept.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

BILDER AV HYTTA !

 

Hjemmeside

 

Fiskekort

Vedlagte filer

Kontakt oss

Espedalen bygdealmenning

90022318

oleklei@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Du og din firbente venn og tjener ønskes en hyggelig treningstur i fjellet. Vi håper samtidig at tiltaket med treningsfelt vil virke fremmende på jaktmoralen og på forståelsen for de lover og vedtekter som regulerer adgangen til bruk av jakthund. For mer info, se www.espedalbygdealmenning.no

 

Felt 1 - grensebeskrivelse

Mot sør-øst: Gausdal stastsalmenning

Mot nord: Statens og private skoger

Mot Vest og sør: Østre Agna, sti fra utløpet Østre Agnsjø om Svartjønnhullet til Svartjønn. Så DNT-stien til vestre Agna, Brenntjønnbeggen, Krusgravbekken.

 

Felt 2 - grensebeskrivelse

Mot nord: Fra stidele overfor Storhøliseter, langs stien mot Fredrikseter. Deretter almenningsgrensa til Østre Agna.

Mot øst og sør: Østre Agna, sti fra utløpsos østre Agnsjø, om Svartjønnhullet og Svartjønn til Febuknappen.

Mot vest: Fra Febuknappen, rundt øst- og til nordsida Storhøpiggen til stidele overfor Storhøliseter.

Jaktregler

Regler for trening av fuglehund på Agnsjøfeltet og Storhøfeltet:

 

  1. Treningen kan foregå i tidsrommet f.o.m. 21.08. t.o.m 05.09.
  2. Tillatelse til trening gis mot betaling av treningskort som gjelder pr hund pr dag. Avgiften skal være forskjellig for bruksberettigede og ikke-bruksberettigede. (Se rabatt på det angjeldene kortet).
  3. I tillegg til den fastsatt avgiften forlanges at den enkelte hundeeier legitimerer at han har forsikring som dekker den skade hans hund eventuelt påfører bufé e.l. Det skal kunne legges fram gyldig bevis for at hundene som skal trenes er sauereine.
  4. Det må løses separart kort for felt 1 og felt 2. Det tillates maksimalt 20 hunder på hvert felt på samme tid.
  5. De bruksberettigede i Espedalen bygdealmenning har fortrinnsrett til trening, men ellers skal det være adgang for alle som ønsker det.
  6. Ved bruk av vegene fra Espedealen fjellstue til Venliseter og fra Jotunheimvegen til Storhølseter må bomavgifter betales.

 

Den som driver trening er selv ansvarlig for:

  • at feltets grenser overholdes
  • at det ikke drives noen form for skyting under treningen, eller at vilt på annen måte skades eller drepes.

 

Tillatelsen for trening av fuglehund må alltid medbringes under treningen og på forlangende framvises til oppsynsmann eller bruksberettigede i Espedal bygdealmenning.