Felleskort for jakt på smårovvilt i deler av Vestre Slidre og Nord-aurdal til kr 1,-

Felles jaktkort for smårovvilt i store delar av Vestre Slidre, samt Ulnes sameige i Nord-Aurdal.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Om oss

Felles jaktområde for smårovvilt i deler av Vestre Slidre og Nord Aurdal: 

Vestre Slidre statsallmenning

Veståsen grunneigarlag

Slidreåsen grunneigarlag

Øystre Røn grunneigarlag

Ulnes sameige

Færden/Fosheim sæter

Vestre Lomen grunneigarlag

Syndinfjellet grunneigarlag

Kontakt oss

Felleskort smårovvilt

Gjermund Storhaug

970 23 360

post@valdresfjella.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

 

 

Jaktkortet gir tillatelse til jakt og fangst på smårovvilt på følgende vilkår:

Jakttid: 1. januar - 23. desember, innenfor de enkelte artes jakttid. Kontroller jakttider! 

Jaktområde: 1. Vestre Slidre statsallmenning (NB! Endra vilkår!), 2. Veståsen grunneigarlag, 3.Slidreåsen grunneigarlag, 4. Øystre Røn grunneigarlag ,5. Ulnes sameige, 6. Færden/Fosheim sæter, 7. Vestre Lomen grunneigarlag og 8. Syndinfjellet grunneigarlag. Jaktområda er vist på kartet. I løpet av året kan det komme med flere jaktområder, se kart på www.inatur.no under side til Vestre Slidre fjellstyre.

For Vestre Slidre statsallmenning er det pga misbruk av ordningen stengt for jakt med bruk av hagle resten av året 2017. Jakt med hagle kan da kun skje etter skriftlig avtale med Fjellstyret. Det vil bli utarbeidet nye regler i 2018 som ivaretar dette forholdet.

Arter: Følgende arter er tillatt å jakte på: rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, gråmåke og svartbak.

Hund: Jakt med hund er tillatt i tiden 10. oktober - 31. mars.

Fangstfelle: Felle skal merkes med navn/adresse/mobil. NB! Bruk av felle for fangst av levende vilt kan bare skje etter avtale med grunneier/grunneierlag, se kontaktinfo. på kart. Avhengig om det er felle for fangst av levende vilt/avliving, er det ulike krav til felle, tilsyn, varsling til kommunen mm. 

Jegeren plikter å sette seg inn i generelle regler for jakt/fangst (www.miljodirektoratet.no).

Jaktkort og jegeravgift skal være med under jakt og forevises ved kontroll.

Jaktrapport: Etter endt jakt og senest innen 15. januar.

 

Vilkår knytt til jakta kan bli endra og ev. nye vilkår vil bli lagt ut på salgssidene på  www.inatur.no , jegeren plikter følge med på om vilkårene blir endret.                        .                 . 

 

Andre aktuelle tilbud