Felleskort for jakt på smårovvilt i deler av Vestre Slidre og Nord-Aurdal til kr 50,-

Felles jaktkort for smårovvilt i store delar av Vestre Slidre, samt Ulnes sameige i Nord-Aurdal.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Om oss

Felles jaktområde for smårovvilt i deler av Vestre Slidre og Nord Aurdal: 

Vestre Slidre statsallmenning

Veståsen grunneigarlag

Slidreåsen grunneigarlag

Øystre Røn grunneigarlag

Ulnes sameige

Færden/Fosheim sæter

Vestre Lomen grunneigarlag

Syndinfjellet grunneigarlag

Kontakt oss

Felleskort smårovvilt

Kenneth Monsen

90 92 16 54

kenneth.monsen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

 

 

NB ! FRA 2018 GJELDER DET ENDRET AVGRENSING AV SESONGEN

Jaktkortet gir tillatelse til jakt og fangst på smårovvilt på følgende vilkår:

 

Jakttid - Vanlig jakt:1. januar - 31. august, deretter stengt og jakta åpnes igjen 1.November og går til og med 23. desember. Altså stengt i perioden 01.09 - 31.10 !. 

Jakttid - Fellefangst: 1. januar til og med 23.desember (hele perioden)

 

Jaktområde: 1. Vestre Slidre statsallmenning, 2. Veståsen grunneigarlag, 3.Slidreåsen grunneigarlag, 4. Øystre Røn grunneigarlag ,5. Ulnes sameige, 6. Færden/Fosheim sæter, 7. Vestre Lomen grunneigarlag og 8. Syndinfjellet grunneigarlag. Jaktområda er vist på kartet. I løpet av året kan det komme med flere jaktområder, se kart på www.inatur.no under side til Vestre Slidre fjellstyre.

 

Følgende generelle regler gjelder

Maks 2 hunder kan slippes samtidig pr jaktlag.

Ved jakt på dyrka mark i barmarks-sesongen/ nær bebyggelse – må det innhentes tillatelse fra berørt grunneier/grunneierlag

 

Arter: Følgende arter er tillatt å jakte på: rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike.

Hund: Jakt med hund er tillatt i tiden 1. november - 31. mars.

 

Fangstfelle: Felle skal merkes med navn/adresse/mobil. NB! Bruk av felle for fangst av levende vilt kan bare skje etter avtale med grunneier/grunneierlag, se kontaktinfo. på kart. Avhengig om det er felle for fangst av levende vilt/avliving, er det ulike krav til felle, tilsyn, varsling til kommunen mm. 

 Jegeren plikter å sette seg inn i generelle regler for jakt/fangst (www.miljodirektoratet.no). All jakt skal uansett skje innenfor de enkelte artes jakttid. Kontroller jakttider! 

 Jaktkort og jegeravgift skal være med under jakt og forevises ved kontroll.

 

Jaktrapport: Etter endt jakt og senest innen 15. januar.

 

Vilkår knytt til jakta kan bli endra og ev. nye vilkår vil bli lagt ut på salgssidene på  www.inatur.no , jegeren plikter følge med på om vilkårene blir endret.                

      .                 . 

 

Andre aktuelle tilbud