Felleskort for jakt på smårovvilt i Valdres til kr 1,-

Felles jaktkort for smårovvilt i store delar av Vestre Slidre, samt Ulnes sameige i Nord-Aurdal.

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Om oss

Felles jaktområde for smårovvilt i deler av Vestre Slidre og Nord Aurdal: 

Vestre Slidre statsallmenning

Veståsen grunneigarlag

Slidreåsen grunneigarlag

Øystre Røn grunneigarlag

Ulnes sameige

Færden/Fosheim sæter

Vestre Lomen grunneigarlag

Syndinfjellet grunneigarlag

Kontakt oss

Felleskort smårovvilt

Gjermund Storhaug

970 23 360

post@valdresfjella.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

NB! Prøveordning skal opp til vurdering i løpet av vinteren 2016. Ev. nye vilkår vil bli lagt ut på salgssidene på inatur.no , jegeren plikter følge med på om vilkårene blir endret.    

Jakkortet gir inntil vidre tillatelse til jakt og fangst på smårovvilt på følgende vilkår: 

Jakttid: 1. januar - 23. desember, innenfor de enkelte artes jakttid. Kontroller jakttider! 

Jaktområde: 1. Vestre Slidre statsallmenning, 2. Veståsen grunneigarlag, 3.Slidreåsen grunneigarlag, 4. Øystre Røn grunneigarlag og 5. Ulnes sameige. Jaktområda er vist på kartet og på kart i informasjonssskriv i vedlegg som kan lases ned. I løpet av året kan det komme med flere jaktområder. Oppdatert kart blir vist på vår nettside på www.inatur.no.

Arter: Følgende arter er tillatt å jakte på: rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, gråmåke og svartbak.

Hund: Jakt med hund er tillatt i tiden 10. oktober - 31. mars.

Fangstfelle: Felle skal merkes med navn/adresse/mobil. NB! Bruk av felle for fangst av levende vilt kan bare skje etter avtale med grunneier/grunneierlag, se kontaktinfo. på kart. Avhengig om det er felle for fangst av levende vilt/avliving, er det ulike krav til felle, tilsyn, varsling til kommunen mm. 

Jegeren plikter å sette seg inn i generelle regler for jakt/fangst (www.miljodirektoratet.no).

Jaktkort og jegeravgift skal være med under jakt og forevises ved kontroll.

Jaktrapport: Etter endt jakt og senest innen 15. januar, skal jaktrapport returneres via inatur.no sin rapportfunksjon.

  

Skuddpremie: Det er skuddpremieordning i Vestre Slidre og Ulnes sameige, se informsjonsskriv i vedlegg som kan lastes ned.

 

Andre aktuelle tilbud