Småviltjakt -uten hund - Kvaløya Nordre Grunneierlag

Kvaløya nordre grunneiarlag har et naturskjønt terreng med mulighet for jakt i både skog- og fjellområder. Bare 15 minutt fra Tromsø finner du et variert terreng på rundt 200000 dekar

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Tromsø sentrum, kjører du via Tromsø Lufthavn over brua til Kvaløysletta. Her tar du til høyre, og følger Riksveg 863 mot Kvalsund og Kvaløyvåg. Etter noen kilometer kan du ta av til venstre opp Finnvikdalen om du ønsker å kjøre mot Lyfjord eller Skulsfjord.

Viktige datoer


29.09.2017 kl. 09:00

Om oss

Kvaløya Nordre Grunneierlag er et lag med over 100 medlemmer og et av de største grunneierlag i Troms. Arealet vi disponerer er på nærmere 200000 dekar. Laget har alltid prøvd å forvalte vårt område på en slik måte, at våre brukere har noe å jakte på også i fremtiden

Kontakt oss

Kvaløya Nordre Grunneiarlag

97016220

ebrendel@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit på 3 fjellryper/døgn

Lirype er fredet i 2017

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Kvaløya nordre grunneiarlag er et stort og viktig rekreasjonsområde for Tromsøs befolkning.
Vi ønsker å forvalte dette på en slik måte at vi også i fremtiden kan tilby flotte jaktturer. Håper dere følger våre regler og tar vare på naturen. Jaktkart/sonekart skal medbringes på jakt.

Jaktkort med hund gjelder for 1 hund pr kort. Ved jakt m/hund skal bufesertifikat medbringes

Det er en eiendom som ikke er medlem i laget som er merket med skravering.

Naturreservatet i Rakfjord er heller ikke med i jaktområdet 
Lever jaktrapport her på inatur for kort kjøpt her, slik at vi kan oppdatere statistikken på www.kng.no

 

Generell beskrivelse

Kvaløya Nordre Grunneiarlag er et av de største grunneierlagene i Tromsø kommune, og arealet er på nesten 200.000 dekar. 
Vi har et flott og variert terreng med mange fine jaktmuligheter.
Avstanden fra Tromsø er bare i overkant 1 mil.

 

Bestand 
Det har vært et dårlig år for lirypa. Den er derfor ikke jaktbar i 2017

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Kvaløya Nordre Grunneiarlag ligger på nordvestsiden av Tromsø by.
Bjørkeskog og snaufjell med innslag av myrområder.

 

Jaktregler

Er du jeger har du mulighet til å drive jakt i vårt område, etter de til enhver tid gjeldende regler. 
Den oppsatte jakttiden gjelder jakt på rype. Orrfugl er ikke jaktbar for tiden

Gås og andre lignende arter omfattes ikke av jaktkortet og må avtales med den enkelte grunneier.

Andre arter som kråke, ravn, rev og lignende kan jaktes på i henhold til gjeldende jakttid/fredningstid for arten.

Predatorkort selges her på inatur
For full jaktinfo: se www.kng.no

 

Treningskort for jakthunder:

Gjelder perioden 01.01-15.04 Kortene gir rett til trening med hund i nesten hele KNGs område, i henhold til vårt jaktkart som du finner på inatur.no. Hunden må ha bufebevis som er gyldig. Dette skal medbringes under jakten

Gjelder lagets område unntatt Rakfjord dalen

Jakttips

Et jakttips kan kanskje være å sjekke statistikken på www.kng.no for å se hvor andre jegere får mest fugl.

Andre aktuelle tilbud