Småviltjakt i Ullensaker

Ullensaker JFF disponerer et område fra Dal skog i nord til noe sør for Huerseter i Ullensaker kommune. Se vedlagte kart i avsnittet Jaktregler.

Arter

  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Bever
  • Rødrev
  • Grevling
  • Gjess
  • And
  • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ullensaker JFF

Bjarne Jødahl

90827189

b-joeda@online.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet, untatt bever og derfor er det viktig med rapport om felt dyr med SMS til tlf 907 85071

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ullensaker JFF disponerer et område fra Dal skog i nord til noe sør for Huerseter i Ullensaker kommune. Se vedlagte kart i avsnittet Jaktregler.

 De senere årene har det vært en tilfredsstillende bestand av hare, duer og rev, samt noe skogsfugl i enkelte områder.

 

Jaktregler

Det generelle jaktkortet gjelder for jakt på gås, ender, duer, bekkasiner, rugde, jerpe, orrhane, tiur, hare, rev, grevling og smårovvilt.
RØY OG ORRHØNE ER FREDET.

Jakttider er som beskrevet i «Jakt og fangsttider 1.april 2022 - 31.mars 2028», med unntak av perioden f.o.m. 5/10 t.o.m 15/10 hvor jakta er stengt p.g.a. elgjakta. Området vil p.g.a. av opplæringsjakt bli stengt f.o.m. onsdag t.o.m søndag i uke 48.

Brudd på disse jaktreglene eller viltloven vil medføre nekt av jaktkort i en periode, eventuelt anmeldelse ved alvorlige brudd på reglene. Dommen fra styret i UJFF er endelig og kan ikke ankes videre.

Det skal dog ikke foregå småviltjakt eller trening av hund fra 01. oktober og til og med 15. oktober Rådyrjakt har opphold fra og med 01. oktober til og med 15. oktober hvert år. Rådyrjegere som skal jakte under elgjakten plikter å ta kontakt med jaktleder i gjeldende områder.

Disse datoene kan endres hvis det gjøres endringer i jakttider for elg.

 

Duejakt på innmark

All jakt på innmark krever i tillegg til jaktkortet grunneiers tillatelse

 

Roviltbekjempelse

Samarbeidet mellom UJFF og Ullensaker Grunneierlag gjør at du kan søke om godtgjørelse for skutt rev.

Personer som fremmer krav om utbetaling av godtgjørelse må dokumentere skutt rev ved å fremvise den for kontroll til Bjørn eller Kjell og i tillegg være medlem av UJFF.

 

Hundetrening

Innehaver av gyldig sesongkort for utøvelse av jakt som har bostedsadresse i Ullensaker kommune har anledning til å trene jakthund på Grunneierlagets arealer fra og med 21. aug. unntatt perioden 1/10 til 15/10 (elgjakta)

Jaktkortene følger kalenderåret og det må sendes jaktrapport via inatur.no innen 15/1 påfølende år.


Beverjakt

Beverjakta er tillatt i følgende vassdrag i Ullensaker:

Rømua med sidebekker fra Jødahl bro nedstrøms til utløp av vannstreng mot Sørum kommune,  

Risa - Hersjøen - Dagsjø vassdraget

Husk å oppgi hvor dyret er skutt når det sendes sms til tlf 91171735, Kjell Disenbroen