Småviltjakt i Ullensaker

Ullensaker JFF disponerer i prinsippet all småviltjakt i de fleste skogsområder i Ullensaker kommune.

Arter

  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev
  • Grevling
  • Gjess
  • And
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Ullensaker JFF

Bjarne Jødahl

90827189

b-joeda@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet, untatt bever og derfor er det viktig med rapport om felt dyr med SMS til tlf 907 85071

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ullensaker JFF disponerer i prinsippet all småviltjakt i de fleste skogsområder i Ullensaker kommune, unntatt er de skraverte feltene på kartet. (se kartet) 

Unntaket gjelder også friluftsområdet rundt Nordbytjernet og skogsområdene nært knyttet til tettbebyggelse og sentrumsnære områder. Dessuten nær turområdene hvor kommunene har innført båndtvang for hund hele året»

 De senere årene har det vært en tilfredsstillende bestand av hare, duer og rev, samt noe skogsfugl i enkelte områder.

Beverkortet vil bli lagt ut senere i år, følg med her på Inatur eller på UJFF sin hjemmeside.

Jaktregler

 

 

Det generelle jaktkortet gjelder for jakt på gås, ender, duer, bekkasiner, rugde, jerpe, orrhane, tiur, hare, rev, grevling og smårovvilt.
RØY OG ORRHØNE ER FREDET.

Jakttider er som beskrevet i «Jakt og fangsttider 1.april 2017 - 31.mars 2022», med unntak av perioden f.o.m. 5/10 t.o.m 15/10 hvor jakta er stengt p.g.a. elgjakta.

Brudd på disse jaktreglene eller viltloven vil medføre nekt av jaktkort i en periode, eventuelt anmeldelse ved alvorlige brudd på reglene. Dommen fra styret i UJFF er endelig og kan ikke ankes videre.

Duejakt på innmark

All jakt på innmark krever i tillegg til jaktkortet grunneiers tillatelse

 

Roviltbekjempelse

UJFF i samarbeide med Grunneierlaget gir en premiering til hovedmedlemmene som bor i Ullensaker for felte rovvilt, se nærmere om dette på vår hjemmeside

 

Hundetrening

Jaktkort medfører tilgang til å trene hund f.o.m 21/8, og i perioden 1/1 til og med 28/29. februar, unntatt perioden 5/10 til 15/10 (elgjakta)

Jaktkortene følger kalenderåret og det må sendes jaktrapport via inatur.no innen 15/1 påfølende år.

Beverjakt

Beverjakta er tillatt i følgende vassdrag i Ullensaker:

Rømua med sidebekker fra Jødahl bro nedstrøms til utløp av vannstreng mot Sørum kommune,  

Risa - Hersjøen - Dagsjø vassdraget

Leira med sidebekker

Husk å oppgi hvor dyret er skutt når det sendes sms til tlf 907 75071,Bjørn Breen