Rypejakt på Sørallmenningen i Åfjord statsallmenning

Søknad på småviltjakt i Åfjord. Mulighet for jaktkort i kombinasjon med hytte.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Gaupe
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


26.05.2024 kl. 09:00

20.02.2024 kl. 09:00

01.04.2024 kl. 23:59

Kontakt selger

Åfjord fjellstyre

Gunnar Singsaas/Fredrik Holsing

91637987/95759652

afjord@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Årets reguleringer vil bli publisert etter at takseringen er gjennomført og fjellstyret har fattet vedtak, i slutten av august.

Åfjord fjellstyre vedtok følgende reguleringer for småviltjakta sesongen 2023- /24:

Takseringsresultater 2023:

21,9 ryper per km 2 er snittet for Åfjord og 2,8 kyllinger per høne. Da varierer områdene i Åfjord fra litt over 13 ryper per km2 til over 37 per km2. Fjellstyret forvalter rypa etter vedtatt driftsplan for rype, og vil i år differensiere kortsalg og kvoter mellom sine områder. Kortsalg for oktober og november åpner 01.09 kl 09.00 på inatur.no. Kortsalg for september er kun forhåndssalg etter søknad og trekking i april.

 

Kvoter (li og fjellrype):

Nordallmenningen: døgn: 2 uke, 10, sesong 20

Sørallmenningen: døgn 4, uke 20 og sesong 40

 

Skogsfugl:

Røy fredes. Max 1 orrhøne per jeger per dag. Ingen begrensing på orrhane og tiur.

 

Kvoter kan justreres om en ser behov for det underveis. Kortsalg stanser når årskvotene for de enkelte områdene nærmer seg fylt.

 

Mer informasjon om taksering og fastsettelse av kvoter finner du her.

En er avhengig av korrekte fangstrapporter. En oppfordrer til nøyaktighet og ærlighet i rapporteringen.

 

Jakttid, jaktområde og kvoter kan endres før og under jakta, uten at dette gir rett til at man får pengene tilbake (jf. angrerettsloven §22, pkt. m).

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Kort som selges på denne siden er kun gyldig for sørallmenningen.

De som blir trukket ut får en e-post og SMS om dette. Søkes det som jaktlag vil alle få samme tilbudet.
Jaktlaget er bindende og jegere på laget kan ikke endres etter søknadsfrist / trekning.
Du får en frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Du får kun ett tilbud. Hvis du ikke får et tilbud blir du stående på venteliste. Vi tildeler videre fra denne ventelista hvis noen takker nei til tilbudet sitt. Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får de beskjedene du skal. Vi legger også ut på vår hjemmeside når trekning er foretatt. Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet (men ikke for å søke).
Det er ikke anledning til å avbestille jaktkort eller hytte etter at kjøpet er gjennomført. Betalt jaktkort og hytteleie refunderes ikke.

Ved småviltjakt på Sørallmenningen , kontakt gjerne jaktleder for storviltjakta Øystein Hårstad før du drar ut på telefon 72535441

Alle jegere bes sette seg inn i vedtatt driftsplan for Åfjord Statsallmenninger. Fjellstyret forvalter sine arealer i tråd med denne. Driftsplan ligger det link til på denne sida. Driftsplan er oppdatert vinteren 2018.

 

Ved observasjon av kadaver av sau, rein eller hjortevilt, skal gps eller kartreferanse tas og roviltkontakt Willy Rømma varsles så snart som mulig på telefon 97135854. 

For å sikre innenbygdboendes rett på jakt har fjellstyret har i år valgt å prioritere innenbygdsboende på 3 av fjellstyrets hytter den første uka i jakta. Dette betyr ikke at vi ikke ønsker tilreisende jegere i fjellet, tvert i mot, men vi ser oss nødt til å gjøre et tiltak slik at den som bor her fast året gjennom skal ha en ekstra god sjanse den første uka i jakta. Vi oppfordrer uansett til at utenbygds jeger søker på hyttetilbudene i periode 1. Dersom det ikke er lokale søkere, vil selvsagt utenbygds bli trukket også i uke 1. Kortene forøvrig er jevnt fordelt mellom innen- og utenbygds. 

 

Som innenbygds regnes fastboende i «gamle» Åfjord kommune. På hyttene forebeholdt innenbygds må minimum 2 av jaktlaget være innenbygds.

 

Vi oppfordrer til å søke på flere perioder, det øker også sjansen din for å få tildelt jakt. 

 

Kortsalg etter forhåndssalg:

Restkortsalg publiseres etter endt trekking og legges fortløpende ut for åpent salg, etter at alle som har vært med i søknadsprosess har fått tilbud om ikke utløste kort.

 

For spørsmål rundt tilbudet, send oss gjerne en epost, da vi ikke er betjent daglig: afjord@fjellstyrene.no. 

For spørsmål rundt selve søknadsprosessen kan Inatur kontaktes direkte på 74 21 30 90 eller post@inatur.no

 

 

 

Jaktregler

Det er tamrein og sau i området, vis hensyn! Dette jaktkortet gjelder for alle jaktbare arter småvilt. Samjakt utøves, og småviltjeger har også ansvar her! Spesielt ved jakt på hare med hund, bør jeger kontakte elgjaktjaktleder for samjakt (gjelder i tidsrommet fra og med 25.09 og ut oktober, eller til elgjaktlaget har fylt kvoten tidligere). 

 

Kvote gjelder per jeger for hele Sørallmenningen.

Jaktkortet gjelder også som sesongkort på jaktbare predatorer på Åfjord Fjellstyre sine områder. 

 

Se under "Kvoter" for jaktkortets kvoter. Se Revidert driftsplan for Åfjord Statsallmenning for øvrig informasjon. 

 

Opplæringsjakt for de mellom 14 og 16 år på småviltjakt:

 Ungdom mellom fylte 14 og fylte 16 år jakter vederlagsfritt på gyldig jaktkort til voksen jeger som oppfyller vilkår for å ha ansvar under opplæringsjakt. Inntil 2 ungdommer per opplæringsjeger. Tilbudet gjelder for alle korttyper. Kandidater på opplæringsjakt har egne kvoter lik ordinære korttyper som løses inn her på inatur.no. 

Opplæringsjeger løser ut eget jaktkort til kr 0,- sammen med opplæringsjeger, se korttype «Opplæringsjakt, ungdom mellom 14 -16 år»

  

Fangstrapport SKAL leveres innen en uke etter avsluttet jakt!

 

Ellers allmenne jaktregler.

 

Jakttips

Fjelloppsynet er behjelpelig med gode tips for jaktutøvelsen. Videre har oppsynet oversikt over andre jegere (storvilt) som er i områdene.

Tlf 957 59 652.

 

Glad i rypejakt? Jakt litt rev også! :)

Andre aktuelle tilbud