Rypejakt på Sørallmenningen i Åfjord statsallmenning

Søknad på småviltjakt i Åfjord. Mulighet for jaktkort i kombinasjon med hytte.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Gaupe
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


01.09.2023 kl. 09:00

21.03.2023 kl. 09:00

14.04.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Åfjord fjellstyre

Gunnar Singsaas/Fredrik Holsing

91637987/95759652

afjord@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Takseringsresultater 2023:

21,9 ryper per km 2 er snittet for Åfjord og 2,8 kyllinger per høne. Da varierer områdene i Åfjord fra litt over 13 ryper per km2 til over 37 per km2. Fjellstyret forvalter rypa etter vedtatt driftsplan for rype, og vil i år differensiere kortsalg og kvoter mellom sine områder. Kortsalg for oktober og november åpner 01.09 kl 09.00 på inatur.no. Kortsalg for september er kun forhåndssalg etter søknad og trekking i april.

 

Kvoter (li og fjellrype):

Nordallmenningen: døgn: 2 uke, 10, sesong 20

Sørallmenningen: døgn 4, uke 20 og sesong 40

 

Skogsfugl:

Røy fredes. Max 1 orrhøne per jeger per dag. Ingen begrensing på orrhane og tiur.

 

Kvoter kan justreres om en ser behov for det underveis. Kortsalg stanser når årskvotene for de enkelte områdene nærmer seg fylt.

 

Mer informasjon om taksering og fastsettelse av kvoter finner du her.

En er avhengig av korrekte fangstrapporter. En oppfordrer til nøyaktighet og ærlighet i rapporteringen.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ved småviltjakt på Sørallmenningen i November 2022, kontakt gjerne jaktleder for storviltjakta Øystein Hårstad før du drar ut på telefon 72535441

Alle jegere bes sette seg inn i vedtatt driftsplan for Åfjord Statsallmenninger. Fjellstyret forvalter sine arealer i tråd med denne. Driftsplan ligger det link til på denne sida. Driftsplan er oppdatert vinteren 2018.

 

Ved observasjon av kadaver av sau, rein eller hjortevilt, skal gps eller kartreferanse tas og roviltkontakt Willy Rømma varsles så snart som mulig på telefon 97135854. 

 

For å sikre innenbygdboendes rett på jakt har fjellstyret har i år valgt å prioritere innenbygdsboende på 2 av fjellstyrets hytter den første uka i jakta. Dette betyr ikke at vi ikke ønsker tilreisende jegere i fjellet, tvert i mot, men vi ser oss nødt til å gjøre et tiltak slik at den som bor her fast året gjennom skal ha en ekstra god sjanse den første uka i jakta. Vi oppfordrer uansett til at utenbygds jeger søker på hyttetilbudene i periode 1. Dersom det ikke er lokale søkere, vil selvsagt utenbygds bli trukket også i uke 1. Kortene forøvrig er jevnt fordelt mellom innen- og utenbygds. 

 

Som innenbygds regnes fastboende i «gamle» Åfjord kommune. På hyttene forebeholdt innenbygds må minimum 2 av jaktlaget være innenbygds.

 

Vi oppfordrer til å søke på flere perioder, det øker også sjansen din for å få tildelt jakt. 

 

Kortsalg etter forhåndssalg:

Restkortsalg publiseres etter endt trekking og legges fortløpende ut for åpent salg, etter at alle som har vært med i søknadsprosess har fått tilbud om ikke utløste kort.

 

For spørsmål rundt tilbudet, send oss gjerne en epost, da vi ikke er betjent daglig: afjord@fjellstyrene.no. 

For spørsmål rundt selve søknadsprosessen kan Inatur kontaktes direkte på 74 21 30 90 eller post@inatur.no

 

 

 

Jaktregler

Det er tamrein og sau i området, vis hensyn! Dette jaktkortet gjelder for alle jaktbare arter småvilt. Samjakt utøves, og småviltjeger har også ansvar her! Spesielt ved jakt på hare med hund, bør jeger kontakte elgjaktjaktleder for samjakt (gjelder i tidsrommet fra og med 25.09 og ut oktober, eller til elgjaktlaget har fylt kvoten tidligere). 

 

For Sørallmenningen Sør og Sørallmenningen Nord gjelder hele jaktområdet per kort, men korttypene definerer hvor man kan jakte fra. Dette for å regulere jaktpress. En jeger kan IKKE ha kort på begge områdene samtidig. Kvote gjelder per jeger for hele Sørallmenningen.

Jaktkortet gjelder også som sesongkort på jaktbare predatorer på Åfjord Fjellstyre sine områder. 

 

Se under "Kvoter" for jaktkortets kvoter. Se Revidert driftsplan for Åfjord Statsallmenning for øvrig informasjon. 

 

Opplæringsjakt for de mellom 14 og 16 år på småviltjakt:

 Ungdom mellom fylte 14 og fylte 16 år jakter vederlagsfritt på gyldig jaktkort til voksen jeger som oppfyller vilkår for å ha ansvar under opplæringsjakt. Inntil 2 ungdommer per opplæringsjeger. Tilbudet gjelder for alle korttyper. Kandidater på opplæringsjakt har egne kvoter lik ordinære korttyper som løses inn her på inatur.no. 

Opplæringsjeger løser ut eget jaktkort til kr 0,- sammen med opplæringsjeger, se korttype «Opplæringsjakt, ungdom mellom 14 -16 år»

  

Fangstrapport SKAL leveres innen en uke etter avsluttet jakt!

 

Ellers allmenne jaktregler.

 

Jakttips

Glad i rypejakt? Jakt litt rev også! :)

Andre aktuelle tilbud