Innenbygds jegere, småviltjakt i hele Fron statsalmenning.

Flotte jaktopplevelser i fjella vest for Gudbrandsdalen, i Espedalen og Skåbu, både i Sør – og Nord – Fron kommune.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


27.08.2021 kl. 09:00

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Takstresultatene er nesten likt med i fjor, dvs litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei.

Takseringene i Børkdalen nå i august 2021 viste 18,6 liryper pr. km2 og produksjon på 3,2 kyllinger pr kull i snitt.

 

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort.

Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Varierende bestand av li - og fjellrype.

 

 

Småviltjaktkortsalget på Inatur i 2021 starter opp fredag 27.august, kl. 0900 .

 

 

Jaktregler

Generelle regl

Jaktkortet gjelder for alle småviltarter etter offentlige jakttidsrammer.

Det er kun rype som eventuelt er regulert, se under Jaktkvoter. 

 

 

Andre aktuelle tilbud