Innenbygds jegere, småviltjakt i hele Fron statsalmenning.

Flotte jaktopplevelser i fjella vest for Gudbrandsdalen, i Espedalen og Skåbu, både i Sør – og Nord – Fron kommune.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


31.08.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Rypetakseringen i Børkdalen først i august  estimerer ca 30 liryper pr km2. Det er bra kyllingproduksjon i år, men etter mange år med svak produksjon så vil man være forsiktig med uttak i år også.    For jaktsesongen 2018 gjelder følgende: Alle korttyper får kvote på 2 ryper pr. dag, max sesongkvote; 7 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype slått sammen).    Siste jaktdag etter rype er 23.12., gjelder også sesongkort. Jakt på orrfugl og storfugl reguleres ikke.

 

Sau og storfe vil i høst bli gående ute mye lengre enn normalt for å kompensere for tørkesommereren. Det er derfor viktig at det bare brukest sauerene hunder i samband med jakt.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Varierende bestand av li - og fjellrype.

 

 

Småviltjaktkortsalget på Inatur i 2018 starter opp fredag 31.august, kl. 0900 .

 

 

Jaktregler

Generelle regler

Søknader til harejakt (jaktperiode 6-10 okt. eller 11-15 okt) på feltene Ib, IIb, IIc og IId sendes til Fron fjellstyre innen 1.april det enkelte år.
Harejaktkorta for Børkdalen (felt Ia) er lagt ut for salg her på inatur.
Jeger plikter å sette seg inn til enhver tids regelverk før jakt tar til.

 

Kvoter og eventuelle begrensninger bestemmes medio august etter rypetakseringen.

 

Andre aktuelle tilbud