Innenbygds jegere, småviltjakt i hele Fron statsalmenning.

Eventuell jakt vil bli avgjort etter takseringen i august.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Beliggenhet

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

92226453, 41238073

fron@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Jaktkvoter

Eventuell jakt vil bli avgjort etter takseringen i august. Mere info vil du finne på hjemmesiden til Fron Fjellstyre når takseringsresultatene er klare. www.fron-fjellstyre.org 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Varierende bestand av li - og fjellrype.

Kart: Jakt- og fiskekart for Fron (Skåbu)

Jaktregler

Generelle regler.

Jaktkortet gjelder for alle småviltarter etter offentlige jakttidsrammer.

Andre aktuelle tilbud