Innenbygds jegere, småviltjakt i hele Fron statsalmenning.

Det blir ikke rypejakt og salg av dette småviltjaktkortet i 2023 pga lav rypebestand og ikke høstingsverdig overskudd. Vedtatt i fjellstyremøte 28.08.23.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Beliggenhet

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det blir ikke rypejakt og salg av dette småviltjaktkortet i 2023 pga lav rypebestand og ikke høstingsverdig overskudd. Vedtatt i fjellstyremøte 28.08.23.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Varierende bestand av li - og fjellrype.

 

Jaktregler

Generelle regl

Jaktkortet gjelder for alle småviltarter etter offentlige jakttidsrammer.

 

 

Andre aktuelle tilbud