Harejakt utenbygds 16.10-15.11 i hele Fron Statsalmenning

Flotte jaktopplevelser i fjella vest for Gudbrandsdalen, i Espedalen og Skåbu, både i Sør – og Nord – Fron kommune.

Arter

  • Hare

Beliggenhet

Viktige datoer


31.08.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

92226453, 41238073

fron@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Dette harejaktkortet gjelder hele Fron statsalmenning og kjøpes enten som dagskort eller 5-dagers kort.

 Kart: Jakt- og fiskekart for Fron (Skåbu)

Jaktregler

Generelle regler

Søknader til harejakt (jaktperiode 6-10 okt. eller 11-15 okt) på feltene Ib, IIb, IIc og IId sendes til Fron fjellstyre innen 1.april det enkelte år.
Harejaktkorta for Børkdalen (felt Ia) er lagt ut for salg her på inatur.
Jeger plikter å sette seg inn til enhver tids regelverk før jakt tar til.

Andre aktuelle tilbud