Treningskort for fuglehund 5.10-31.3, Vestre Slidre statsallmenning

Treningskort for fuglehund, 5.10-31.3. Kort gjeld kun for trening med fuglehund og våpen kan ikkje brukast. Kortet gjeld ikkje organiserte grupper.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Vestre Slidre fjellstyre
www.vestre-slidre-fjellstyre.no

Kontakt oss

Vestre Slidre fjellstyre

61 34 50 00

vestre.slidre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Dersom du løser dette treningskortet i mars, se følgende:

Pga av at Jegerregisteret i mars måned endrer "sesong", er det ikke lenger mulig å bruke jegeravgift for inneværende jaktår for å kunne løse treningskort ut mars (selv om jegeravgift for inneværende år faktisk gjelder ut mars!). Dette er et problem som oppstår hvert år sier de på inatur.no. Det betyr at for å kunne løse dette treningskortet må man faktisk betale jegeravgift for neste års sesong. Dette er noe hverken inatur.no eller Vestre Slidre Fjellstyre rår over, så til informasjon er det bare slik. Det er  sendt ut ny jegeravgift i posten til jegerne og for å få registert betaling straks må betaling skje på jegerregisteret på følgende link:   www.brreg.no/person/jegerregisteret/  

Dersom du ikke har jegeravgiftskort kan du løse kort via Vipps. Start Vipps-app, klikk på "kjøp og betal", søk etter Vestre Slidre fjellstyre.

Jaktregler

Ved  fuglehundtrening er det ikkje lov å bruke eller å ha med våpen. Ein presierer at trening ikkje kan foregå i organiserte grupper. Eventuell fuglehundprøver/organiserte treningssamlinger må avtales skrifteleg med fjellstyret.

Treningskort er personlig, og kortinnehaver skal være den som fører hunden.

Andre aktuelle tilbud