Treningskort for fuglehund i Vestre Slidre statsallmenning i Valdres, 5.10-31.3

Treningskort for fuglehund, 5.10-31.3. Kort gjeld kun for trening med fuglehund og våpen kan ikkje brukast. (Gjeld ikkje organisert i grupper)

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.10.2016 kl. 09:00

Om oss

Vestre Slidre fjellstyre
www.vestre-slidre-fjellstyre.no

Kontakt oss

Vestre Slidre fjellstyre

61 34 50 00

vestre.slidre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Jaktregler

Ved  fuglehundtrening er det ikkje lov å bruke eller å ha med våpen. Ein presierer at trening ikkje kan foregå i organiserte grupper. Eventuell fuglehundprøver/organiserte treningssamlinger må avtales skrifteleg med fjellstyret.

Andre aktuelle tilbud