Rådyrjakt på Børresen i Finnemarka nært Drammen

Spennende rådyrjakt lett tilgjengelig sentralt like utenfor Drammen. Eiendommen har en varierende tetthet av rådyr. Vær oppmerksom på at skogsbilveiene er stengt med bom.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


12.05.2022 kl. 09:00

10.03.2022 kl. 09:00

10.04.2022 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Ett kort gjelder ett dyr

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jakt på Børresen-eiendommen i Finnemarka, i Lier, Modum, Nedre- og Øvre Eiker kommuner.

Det er restriksjoner på ferdsel i deler av området. Dette gjelder nedslagsfeltet rundt Glitre, som er drikkevannskilde til 130.000 mennesker i Drammensområdet. På grunn av restriksjonene vil det være stengte veibommer også i jakta. Det betyr at det vil være størst jegertetthet ut fra veibommer, og at den jegeren som vil gå litt kan oppleve å være alene i terrenget. 

 

Det er oppkjørt en del skiløyper i terrenget og vi ber jegere ta hensyn til dette. 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Ett kort gjeder for ett dyr

 

Det er mulig for to jegere å jakte på samme rådyrløyve. For å kunne gjøre dette må det kjøpes et tilleggskort som ligger på tilbudet - såfremt det er åpnet for denne muligheten. Dette kortet er ikke gyldig dersom det ikke benyttes sammen med hovedkortet. 

Ved kjøp av tilleggskort må du jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet på rådyr. Jaktes det uten at den som har hovedkortet er med betegnes det som ulovlig jakt.

 

Tilleggskort gir ingen rett til å felle ett ekstra rådyr, men gir kun rett til å jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet og vedkommendes fellingsrett. 

 

Felt dyr skal rapporteres så snart man har mobildekning.

 

Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 

For tilgang til ettersøkshundregister https://www.nkk.no/ettersokshundregister/category1162.html

Jakttips

Det er en del beitedyr på eiendommen. Vi krever at jegerne som jakter med hund har sauereine hunder og kan dokumentere det ved en kontroll. Sankedato er satt til 20. september, men det kan være igjen beitedyr også etter denne dato. Utvis hensyn og forsiktighet overfor beitende dyr. I år slippes det ca 6500 sau og 450 storfe i Finnemarka området.

 

Se link vedrørende ferdselsregler rundt Glitre og i vannets nedbørsfelt: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2003-10-10-1233

 

Mangler du ettersøkshund eller ettersøksavtale?

Kontaktinformasjon for mulig ettersøksavtaler::
Rune Borgersen, Rune.andre.Borgersen@ebnett.no , 906 42 508
Anne-Mette Kirkemo, anne-mette@jegerinnen.no, 909 86 937 

Andre aktuelle tilbud