Småviltjakt på Børresen i Finnemarka nær Drammen

Lett tilgjengelig jaktfelt nær Drammen by. Jaktområde på vel 100.000 daa. Muligheter for å leie av hytte sentralt inne i jaktterrenget.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


04.05.2017 kl. 09:00

15.03.2017 kl. 09:00

15.04.2017 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

Les om våre tilbud innen jakt, fiske og hytteutleie på statskog.no

 

Turtips på godtur.no

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jakt på Børresen-eiendommen i Finnemarka, i Lier, Modum, Nedre- og Øvre Eiker kommuner.

Det er restriksjoner på ferdsel i deler av området. Dette gjelder nedslagsfeltet rundt Glitre, som er drikkevannskilde til 130.000 mennesker i Drammensområdet. På grunn av restriksjonene vil det være stengte veibommer også i jakta. Det betyr at det vil være størst jegertetthet ut fra veibommer, og at den jegeren som vil gå litt kan oppleve å være alene i terrenget. 

 

Det er oppkjørt en del skiløyper i terrenget og vi ber jegere ta hensyn til dette. 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Mange kommuner har innført ekstraordinær båndtvang på grunn av de store snømengdene. Sjekk hva som gjelder der du skal her (lenke til forsiden lovdata) eller på kommunens hjemmeside.

 

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

 

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

 

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

 

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

 

Jakttips

Bestand
Bestanden av vilt er varierende, men det er et fint jaktterreng, så sjansene for fine turer med hagla i hånden er absolutt tilstede.

 

Området betegnes som et godt terreng for småviltjakt, særlig skogsfugl og hare.

Det er en del beitedyr på eiendommen. Vi krever at jegerne som jakter med hund har sauereine hunder og kan dokumentere det ved en kontroll. Sankedato er satt til 20. september, men det kan være igjen beitedyr også etter denne dato. Utvis hensyn og forsiktighet overfor beitende dyr. Det slippes ca 6500 sau og 450 storfe i Finnemarka området.

 

Vannet Glitre er drikkevann for svært mange mennesker. Når du ferdes i området rundt vannet må du derfor ta hensyn til dette. Se link vedrørende ferdselsregler rundt Glitre og i vannets nedbørsfelt: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2003-10-10-1233

 

Lyst til å leie hytte i jaktfeltet på korttid eller åremål, se alternativene her:

Korttidsleie Lelangsplassen

Åremålsleie Rustanveien Østre

Åremålsleie Svarthus

 

LEIE AV HYTTE GIR LEIETAKER KUN TILLATELSE TIL Å KJØRE VEGEN OPP TIL HYTTA OG IKKE PÅ ØVRIGE VEGER I FINNEMARKA. 

Andre aktuelle tilbud