Rådyr- og småviltjakt - Røysland nord i Bjerkreim

Lett tilgjengelig jaktområde sentralt i Rogaland. OBS! Deler av området skal bygges ut med vindmøller. Anleggsarbeidet starter i 2017. Les mer under detaljert beskrivelse.

Arter

  • Småvilt
  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ta av E-39 ved Bue (skilt til Varhaug), følg fylkesveg ca. 3 km til Røysland.

Jaktområdet ligger på nordre side av FV504 ca. 3 km vest for Bue.  Nordre teigen strekker seg fra FV 504 i sør til Ellivatnet i nord. 

Vis hensyn når du parkerer bilen. 

Viktige datoer


14.05.2018 kl. 09:00

15.03.2018 kl. 09:00

16.04.2018 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

Les om våre tilbud innen jakt, fiske og hytteutleie på statskog.no

 

Turtips på godtur.no

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vindmøllepark

Deler av området skal bygges ut som vindmøllepark. Det blir etter planen 8 vindmøller innenfor Statskog sin eiendom. Arbeidet skal etter planen starte i 2017 og pågå til og med 2018. I denne perioden vil anleggsvirksomheten være stor og det vil påvirke jakten i form av selve anleggsarbeidet, støy, trafikk og generell menneskelig aktivitet. Det vil ikke være forbundt å jakte på området i perioden, men jegere må rette seg etter de instrukser som måtte bli gitt fra anleggsledelsen og vise hensyn til aktiviteten som pågår.

Det vil ikke bli aktivitet på hele området, hovedsakelig de høyereliggende områdene.

 

V iønsker ikke å stenge området for dem som på tross av dette ønsker å jakte.

 

Jakt som blir forstyrret av anleggsarbeid vil ikke bli refundert.

 

Generell beskrivelse

Kupert terreng dominert av planteskog, lyng- og grasmark. Grenser delvis inntil dyrka mark. Beliggende ca. 15 min. med bil sør for Ålgård i retning Vikeså.

 

Ett kort gjeder for ett dyr

 

Det er mulig for to jegere å jakte på samme rådyrløyve. For å kunne gjøre dette må det kjøpes et tilleggskort som ligger på tilbudet. Dette kortet er ikke gyldig dersom det ikke benyttes sammen med hovedkortet. 

Ved kjøp av tilleggskort må du jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet på rådyr. Jaktes det uten at den som har hovedkortet er med betegnes det som ulovlig jakt. 

 

Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Mange kommuner har innført ekstraordinær båndtvang på grunn av de store snømengdene. Sjekk hva som gjelder der du skal her (lenke til forsiden lovdata) eller på kommunens hjemmeside.

 

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

 

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

 

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

 

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

 

Andre aktuelle tilbud