Småviltjakt - Grøndalen i Rendalen

Lett tilgjengelig terreng i vakre omgivelser. Jaktfeltet er på hele 77400 daa.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Nord-øst for Storsjøen i Rendalen kommune.

Viktige datoer


11.05.2021 kl. 09:00

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til Rendalen.

Disse store skog- og fjelleiendommene nord i Innlandet er på omtrent 500.000 dekar og strekker seg fra helt sør i kommunen til grensa mot Åmot og nord til foten av Sølen. Dette naturskjønne området domineres av barskog og fjellområder, og kjennetegnes av rolige landskapsformer. Mange myrer bryter opp landskapet og gir en spennende mosaikk for jakt på småvilt.

Statskogs eiendommer i Rendalen er delt opp i mange ulike jaktfelt, og størrelsen varierer fra drøyt 12.000 til nærmere 90.000 dekar. Noen jaktfelt domineres av fjellterreng med barskog på sidene ned mot dalførene, mens andre igjen er mer som rene skogsterreng å regne. Alle oppleves attraktive for småviltjakt. Storfugl, orrfugl, jerpe og hare har gode betingelser i Rendalen, og du finner flere gode rypeområder med Flenlia-Tarven som det mest kjente. 

Normalt er det gode småviltbestander i Rendalen, men her som alle andre steder er det store svingninger i bestanden fra år til år. Et godt utbygd skogsbilvegnett gjør det enkelt å komme frem til de ulike jaktfeltene. Det er begrenset med tekniske inngrep utover skogsbilveger.

Rendalen ligger utenfor ulvesonen, men du må påregne at det kan streife ulv gjennom terrenget. Statskog skiller forøvrig ikke mellom jakt med og uten hund, så alle er velkomne til å benytte hund ved småviltjakt på våre jaktområder i Rendalen.

Rendalen er en viktig eiendom for friluftslivet. Flere steder finner du derfor åpne koier som du er velkommen til å overnatte i en natt eller to. Sandbu, Krokhølbua og Gransjøbekkbua er tre av flere koier som er verdt et besøk. Se Statskogs nettsider eller UT.no for oversikt over alle våre åpne koier.

 

Hvis du ønsker å leie hytte med god standard og sentral plassering i jaktterrengene kan vi anbefale Elgstølen, Valsjøhytta, Buvika, Veksen, Veksenvika, Veksenvola, Engelsvika og Villsjøhytta. Informasjon om alle disse finner du her på Inatur.    

 

Statskog ønsker deg velkommen til gode jakt- og naturopplevelser i Rendalen.

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Andre aktuelle tilbud