Småviltjakt inkl. rype - Brattfjellet i Ljørdalen

Jakt på rype, skogsfugl og hare i vakre og ville skog- og fjellområder nær svenskegrensen. Jaktfeltet er cirka 55000 daa.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Området ligger 25 mil nordøst for Oslo og 2,5 mil øst for Trysil. Rv. 25 fra Elverum til Nybergsund og videre til Støa. Deretter kjører man nordover inn i Ljørdalen.

Video

Viktige datoer


04.09.2020 kl. 09:00

16.03.2020 kl. 09:00

16.04.2020 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til Ljørdalen. Denne store skog- og fjelleiendommen helt øst i Trysil i Innlandet er på omtrent 350000 dekar og ligger 100 kilometer øst for Elverum. I øst grenser den mot Sverige. Dette naturskjønne området domineres av barskog og kjennetegnes av rolige landskapsformer og elva Ljøra som renner sørover gjennom dalføret. Flere fjellområder finner du også her med Brattfjellet som det høyeste med sine 1029 meter over havet. Mange myrer bryter opp landskapet og gir en spennende mosaikk for jakt.

 

Jaktområdet i Ljørdalen er delt opp i flere jaktfelt, og størrelsen varierer fra drøyt 36.000 til nærmere 90.000 dekar. Noen jaktfelt domineres av fjellterreng med barskog på sidene ned mot dalførene, mens andre igjen er mer som rene skogsterreng å regne. Alle oppleves attraktive for småviltjakt. Storfugl, orrfugl, jerpe og hare har gode betingelser i Ljørdalen, og du finner gode rypeområder med Drevfjellet og Brattfjellet som de mest kjente. I tillegg finnes spesielt i hoveddalføret også bestander med bever og rådyr. Statskog selger også treningskort for jakthunder på deler av arealene.

 

De fleste år er det gode småviltbestander i Ljørdalen, men her som alle andre steder er det til dels store svingninger i bestanden. Ljørdalen er kjent som et godt område for toppjakt. Stabile og tidlige snøforhold med store myrområder omkranset av barskog gir gode muligheter for å finne fugl på topp. Et godt utbygd skogsbilvegnett gjør det enkelt å komme rundt på eiendommen og frem til de ulike jaktfeltene. Det er begrenset med tekniske inngrep utover skogsbilveger.

 

Ljørdalen har ikke fast tilhold av ulv. Likevel må man påregne at det kan streife ulv gjennom terrenget. Det er dog sjelden episoder mellom jakthund og ulv. Statskog skiller for øvrig ikke mellom jakt med og uten hund, så alle er velkomne til å benytte hund ved småviltjakt i Ljørdalen.

 

Ljørdalen er en viktig eiendom for friluftslivet. Flere steder finner du derfor åpne koier som du er velkomne til å overnatte i en natt eller to. SmoldalskoiaGranbekkoia og Ljørkoia ved Kalvskinnsøra er tre koier som er verdt et besøk. Hvis du ønsker å leie hytte med god standard og sentral plassering i jaktterrengene kan vi anbefale Ekornfossen og Drevdalskoia. Informasjon om disse finner du lenger ned på siden.    

 

Statskog ønsker deg velkommen til gode jakt- og naturopplevelser i Ljørdalen.

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

 

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

 

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

 

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

 

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

 

Andre aktuelle tilbud