Smårovviltjakt i Øystre Slidre Statsallmenning

Jaktkortet gjelder for følgende arter: Rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke og ravn i hele statsallmenningen.

Arter

  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra riksvei 51 (Fagernes-Valdresflya-Vågå) går det flere bilveier inn i allmenningen. Alle, bortsett fra Rv. 51, er bomveier.

Om oss

Totalareal: 550.000 daa hvorav 470.000 daa høyfjell. Øystre Slidre Statsallmenning er mye brukt både sommer og vinter, også utenom jakt og fiske. Vi har områder som er tilrettelagt med merka stier om sommeren og skiløyper om vinteren. Det er også store områder som ikke er tilrettelagt, men som er lette og ferdes i. Her kan du søke fred og ro.

Vi har 5 hytter som er åpne for allmenn bruk. Alle hyttene har minst 2 sengeplasser, propan, dekketøy og ved.

Du har også muligheten til å oppleve et aktivt stølsliv. Hos oss er det ca 220 støler, og flesteparten av disse er i bruk idag.  

Kontakt oss

Øystre Slidre fjellstyre

99551844 / 61352548

oystre.slidre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Jaktkortet gjelder for hele allmenningen, 550 000 daa. Fra 900-2000 moh. Alle jaktbare smårovviltarter er tillatt å felle. Se forøvrig dokumentvedlegg som må skrives ut samtidig ved kjøp av jaktkortet.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området ligger øst og nord for Øystre Slidre dalføret. Fra 900 til 2000 moh. Bjørkelier, myrområder og snaufjell i sør. Områder med myr, vier og snaufjell i nord. Stort sett lettgått terreng. Lett tilgjengelig med bilveier.

 

Lenker

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer

Øystre Slidre Fjellstyre

 

Jaktregler

Dette tilbudet gjelder bare småviltjakt og rovviltjakt uten bruk av hund.

Jaktkortet gir rett til å jakte på følgende arter: Rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke og ravn. Jaktider på den enkelte art følger nasjonale regler. Feller skal merkes med navn og adresse.

All hundejakt er regulert og må søkes på innen 1. april. Viser ellers til dokumentvedlegg som må lastes ned samtidig med kjøp av jaktkort.

Andre aktuelle tilbud