Treningsfelt for jakthunder i Gausdal vestfjell

Gausdal Fjellstyre leier ut 9 treningsfelt i Gausdal Vestfjell for jakthunder. For fuglehunder har vi både høsttrening og vintertrening.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


30.06.2014 kl. 09:00

Om oss

Gausdal Fjellstyre forvalter, etter fjellova, bruksrettene til seter og beite, samt jakt og fiske i Gausdal Statsallmenning i Gausdal Kommune.
Gausdal Vestfjell ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Statsallmenningen grenser i sør mot Lillehammer og Nordre Land kommuner.

Kontakt oss

Gausdal fjellstyre

61 22 32 35

gausdal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

For fuglehunder Om høsten (21.08-14.09)er det tillatt å trene i treningsfeltet nord for Revsjøveien (Leppe) Området er på ca. 55.000 daa. (samtrening med harehunder). Om vinteren (01.11-31.03) er det tillatt å trene i treningsfeltet fra Hornsjøen og norover. Hele feltet er på 147.000 daa. Fritt kortsalg.

For harehunder er det i alt 9 treningsfelt; f.o.m. 25/8 Manstadlia (9.900 daa), f.o.m. 21/8 t.o.m.14/9 Oppsjølia/Verkenslia (38900 daa), Vågskard (23.800 daa), Huldrehaugan(21.200 daa), Skruvdalen (10.900 daa), Grytlia Nord (18.300 daa), Grytlia Sør (8.700 daa), og Leppe (50.000 daa). 1 kort pr. dag.

For elghunder er det i alt 7 treningsfelt; F.o.m. 25/8 Manstadlia (9.900 daa),  f.o.m. 21/8 t.o.m. 14/9, Oppsjølia/Verkenslia, Vågskard (23.800 daa),
Huldrehaugan (21.200 daa), Skruvdalen (10.900 daa), Grytlia Nord (18.300 daa) og Grytlia Sør (8.700 daa). 1 kort pr. dag.

Treningsfeltene for elghund blir annonsert ledige i begynnelsen av juni måned, med søknadsfrist 20.06. Det kan i første omgang søkes på 3 dager hvorav en dag kan være helgedag. Dager som er ledige etter første omgang, selges fortløpende etter kontakt med fjellstyret. 

60 % av treningsdagene er forbeholdt innenbygdsboende. Søknad om treningsfelt for elghund sendes gausdal@fjellstyrene.no

Jaktregler

Skriv ut orientering om jakthundtrening.