Rype- og småviltjakt i Sollia (begrensede perioder - jaktfelt 2)

Sollia fjellstyre tilbyr småviltjakt i begrensede perioder. NB: Søknadsbasert med søknadsfrist 1.mai

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Rv. 3 til Atna, derfra rv. 219 til Enden. Alt. E6 til Ringebu eller Frya, derfra rv. 27 over Venabygdsfjellet til Enden. Eller rv. 27 fra Folldal til Enden. Her er du ca. midt i almenningen.
NB: Vær obs på nattestengt/uværstengt rv 27.

Viktige datoer


01.04.2020 kl. 09:00

01.05.2020 kl. 23:59

Om oss

Kontakt oss

Sollia fjellstyre

47462881

sollia@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generelt for allmenningen

Totalt areal 236.000 dekar, hvorav ca. 150.000 da over skogbandet. Forholdsvis lettgått terreng, men mye av området ligger forholdsvis langt fra bilvei.

 

Bestand

Varierende rypebestand fra år til år. Gode vinter- og beiteområder for rype på vinteren. Normalt tynt med skogsfugl, normalt bra med hare. Merk at jakta iht vedtak i Fjellstyret kan bli stoppet på kort varsel.

 

Kart

Alle jaktfelt og hele statsallmenningen dekkes av kartet "Sollia", som er en del av den nasjonale turkartserien. Kartet er i målestokk 1:50 000 og dekker området fra Atna til Folldal. Dette kan fås kjøpt på fjellstyrekontoret, samt på lokale utsalgssteder. Vi kan sende kart i posten hvis det er ønskelig. Utsalgspris 149kr.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Sollia ligger omtrent midt mellom Oslo og Trondheim, "mellom" Østerdalen og Gudbrandsdalen.
Terrenget er bratte lier fra dalen og opp, deretter slake fjellsider og bratte bekkedaler og fjelltopper.

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jaktkortets gyldighet

Kortet gjelder jakt på rype, skogsfugl, ender, hare og smårovvilt.

 

Jakt med hund

Hund er tillatt, men krav om suerenhetsbevis. Beviset må ikke være eldre enn to år gammelt (gjelder ikke vinterjakt og vintertrening).
Alle jaktbare småviltarter opp til og med rev og med kan jaktes innenfor den respektive arts jakttidsramme.