Statskogs smårovviltkort

Statskog har laget et tilbud til deg som vil jakte smårovvilt, men som ikke nødvendigvis jakter annet småvilt. Her har vi et kort som gjelder all statsgrunn i Norge (unntatt statsallmenning).

Arter

  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår
  • Villsvin

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jakttider for smårovvilt:

Det vises til forskrift om jakt og fangsttider fra Miljødirektoratet. Forskriften fornyes normalt hvert femte år. Grunneier forbeholder seg retten til å endre jakttidens lengde i løpet av jaktperioden. Kortet gjelder i ett år fra gyldighetsdato.

Kortet gir innehaver rett til å drive jakt og fangst på smårovvilt, innenfor gjeldende jakt- og fangsttider, på de fleste av Statskogs eiendommer i Norge, med visse unntak, bl.a. statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge. (Se nederst på siden)

Jaktkort for små rovvilt gjelder også som Statskogs (grunneiers) tillatelse der myndighetene åpner for jakt på artene gaupe, jerv, bjørn eller ulv.

 

Generell beskrivelse

Statskog har laget et tilbud til deg som vil jakte smårovvilt, men som ikke nødvendigvis jakter annet småvilt. Her har vi et kort som er billig og enkelt å administrere for oss og lett tilgjengelig for deg som jeger.

NB! ÅRSKORTET FØLGER KALENDERÅRET. 

Grunneier forbeholder seg retten til å endre jakttidens lengde i løpet av jaktperioden.

 

 Bestand
Det er på de fleste av våre eiendommer god tilgang på smårovvilt, så sjansen for å få en fin jakttur er absolutt til stede!

 

Generelle regler
Fangstrapport er obligatorisk og må sendes inn fortløpende, og senest innen 10. april hvert år. Det er viktig at fangstrapport leveres inn selv om du ikke har skutt/fanget noe.

Jegere skal ta tilbørlig hensyn til bruksretthavere i området, herunder reindrift og landbruksdrift. Ved kjøp av smårovviltkortet godtar du at du skal forevise jaktkortet og jaktutbytte sammen med gyldig legitimasjon ved grunneiers kontroll.

Jaktkort refunderes ikke.


Overtredelse av viltlovgivning med tilhørende forskrifter kan føre til anmeldelse og inndragning.
Innbetalte avgifter og vederlag refunderes ikke ved jegers brudd på avtalen.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
På smårovviltkortet kan du jakte på alle de områdene som Statskog selger småviltjakt på. Du må selv sette deg inn i de detaljerte kartene for hvert enkelt område. Detaljerte kart finner du på våre småvilttilbud på Inatur. 

Kortet gjelder bare på Statskog sine eiendommer. Vær obs på at Statskog samarbeider med andre grunneiere om større jaktområder. I noen tilfeller vil dermed ikke kortet være gyldig. Er du i tvil ta kontakt med oss før du drar på jakt.

 

Dette kortet GJELDER IKKE PÅ Forsvarsbygg sine eiendommer, som er;

Evjemoen, Sessvollmoen, Terningmoen, Regionfelt Østlandet, Rødsmoen,

Kjevik, Leksdal, Heistadmoen, Hengsvatn, Sigertmoen, Drevjamoen, Vatne, Ulsnes.

For å finne info om jakt/jaktkort hos Forsvarsbygg – Søk på den respektive eiendom.




 

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Veibeskrivelse

Se på kartene eller klikk deg inn på aktuelt område på småvilttilbudene.

Jakttips

For eiendommene i Meråker, Malvik og Stjørdal ligger det foreløpig kart som vedlegg her hvor kortet gjelder. 

Andre aktuelle tilbud