Rådyrjakt i Gravrok og Buan i Orkland

Lett tilgjengelig jaktfelt i skogsterreng.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


12.05.2021 kl. 09:00

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Ett kort gjelder ett dyr

 

Dyr skal rapporteres samme dag som det er felt.

 

Eventuelle tilleggskort gir ingen rett til å felle ett ekstra rådyr, men gir kun rett til å jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet og vedkommendes fellingsrett. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

Ett kort gjeder for ett dyr

 

Det er mulig for to jegere å jakte på samme rådyrløyve. For å kunne gjøre dette må det kjøpes et tilleggskort som ligger på tilbudet - såfremt det er åpnet for denne muligheten. Dette kortet er ikke gyldig dersom det ikke benyttes sammen med hovedkortet. 

Ved kjøp av tilleggskort må du jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet på rådyr. Jaktes det uten at den som har hovedkortet er med betegnes det som ulovlig jakt.

 

Tilleggskort gir ingen rett til å felle ett ekstra rådyr, men gir kun rett til å jakte sammen med den som har kjøpt hovedkortet og vedkommendes fellingsrett. 

 

Dyr skal rapporteres samme dag som det er felt.

 

Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 

For tilgang til ettersøkshundregister https://www.nkk.no/ettersokshundregister/category1162.html