Storetorp - Rådyrjakt - Rakkestad kommuneskoger

Døgnkort kr 300,- . Ved felling ring 91691884. Priser for felling _ kalv kr 500, voksen bukk kr 1000, voksen geit kr 1000.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


03.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Rakkestad Kommuneskoger

Torbjørn Olav Fosser

69225500/96943686

torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Ved felling ring 96943686 for å rapportere fangst: kalv kr 500, bukk kr 1000,- geit kr 1000.

 

På grunn av elgjakta selges det ikke jaktkort en periode i begynnelsen av oktober - periodens avgrensing ser dere når dere kjøper kort 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Nå har du mulighet til å komme på rådyrjakt.  Jakta foregår som posteringsjakt etter bukk i perioden 10 august til 25 september hvor du kjøper en post og blir på den hele dagen.  Tilsammen er det 7 poster.  Under finner du koordinatene for hver post, i tillegg er postene merket i terrenget.  Du kan flytte deg inntil 100 meter dersom det er behov i forhold til vinden.  Men ikke særlig mer.  Husk at det er andre jegere ute i terrenget.

Etter den 25 september kan man jakte over hele skogen. 

 

Det nå også VILLSVIN i området.  Ved kjøp av fellingsrett på rådyr i både bukkejakta og den ordinære jakta har du også rett til å felle villsvin.   Det er kun tillatt å felle unggris opp til 70 kilo - og selvsagt med godkjent våpen.  Villsvinfelling betales med kr 65 pr kg slaktevekt inkl mva. 

 

Ved felling av både rådyr og villsvin ring 96943686.

 

I Storetorp skogen er det en fast stamme av rådyr, det synes å være bra med dyr i år. Alle som kjøper jaktkort på rådyr i Rakkestad kommuneskoger har rett til ettersøkshund for ettersøk av påskutte dyr - fra Rakkestad ettersøksring- Vakttelefon: 482 09 076. 

 

Koordinater for de enkelte poster - EUREF89 (UTM sone 32)

Storetorp nord: y 643376 x 6582548, Johnsrud nord y 643139 x 6582044, Johnsrud syd y 643314 x 6581406, Johnsrud vest x 643198 y 6581145, Brattås nord y 643635 6580630, Brattås syd y 644362 x 6579550 og Hølaholtet syd y 644286 x 6580580.. 

 

NB! HAR DU ANDRE KOORDNATSYSTEMER PÅ DIN GPS - KAN DU ENDRE PUNKTENE OVER VIA GULE SIDER. 

 

 

 

 

 

ALLE MÅ HUSKE Å HA PÅ SEG RØDT TØY.

Jaktregler


For de som leier rådyrjakt skal jegere umiddelbart etter å ha felt dyr sende mail til torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no eller ringe 96943686 og rapportere fellingen. (melding kan også legges igjen på mobilsvar.)

 

Alle som jakter rådyr i Storetorp skog er pålagt å ha på seg en eller annen form for signalfarge.  Her er det jegere som ikke vet om hverandre - med de farer dette innebærer.  Jeger som ikke følger dette pålegget vil bli bortvist fra området.

 

Se vedlagt kart: