Småviltjakt i Øyerfjellet - Øyer Statsalmenning.

Dagskvote: 2 ryper. På grunn av tørken er beitesesongen utvidet. VIS HENSYN. En oppfordrer alle som ser beitedyr etter 1. oktober om å varsle Øyer fjellstyre på tlf:488 99 898

Arter

 • Lirype
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Skarv
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Øyer statsallmenning har et nettverk av veier, med lett adkomst fra E6 i Gudbrandsdalen, og over Birkebeinerveien fra Rv 3 i Østerdalen

Video

Kontakt oss

Øyer fjellstyre

61277725

oyer@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er tillatt å felle maks 2 ryper pr dag. Ubrukt kvote en dag kan ikke overføres neste dag

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Tilbudet gjelder jakt uten hund. Utenbygds som ønsker å jakte med hund, må søke fjellstyret før 1. april hvert år. Søknadsskjema legges ut på hjemmesiden. Jegere får gratis jaktkort t.o.m. det år de fyller 18 år. Slike jaktkort skrives ut på butikker/bensinstasjoner i bygda og gjelder jakt uten hund.

Det er rype og hare i hele allmenningen, samt store områder med orrfuglterreng.

 

Øyer statsallmenning ligger på østsiden av Gudbrandsdalen i Øyer kommune. Den grenser mot private eiendommer i vest, mot Lillehammer og Ringsaker kommuner i sør, mot Stor-Elvdal i øst og mot Ringebu i nord. Totalt areal er ca. 430.000 daa. Av dette er ca. 200.000 daa snaufjell. Det meste av allmenningen har preg av rolig viddelandskap. På grunn av omfattende seterdrift og beiting, har mye av arealene utenom de rene barskogområder vært snaue. På grunn av at setrenes vedbehov ikke lenger har betydning, mindre beiting i seterområdene samt antakelig liten klimaendring, er bjørkeskogen nå i ferd med å reetablere seg over store områder.

 

Nyttige linker :

Jaktregler

Det er ingen småviltjakt i tiden 25.9 - 30.9

Jaktrapport sendes Øyer fjellstyre senest en uke etter avsluttet jakt.

Tiur og røy er fredet.

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud