Småviltjakt hos Nord-Odal Jakt- og fiskeforening.

Nord-Odal JFF tilbyr et stort, variert og spennende terreng i Nord-Odal med nesten 200 000 mål variert terreng med gammelskog og ekte villmarksfølelse.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Vadefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Nord-Odal jakt- og fiskeforening, ble stiftet i 2021 og er en sammenslåing av gamle Sand JFF og MO JFF.

Kontakt oss

Nord-Odal JFF

Jan-Trygve

48117252

post@nordodaljff.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse


Husk å sette deg godt inn i grenser på kartet, se kart på inatur.
Legg oss til som facebook-venn og få mer oppdatert info! Se link nederst på siden.

 Vi håper på et bra 2021. Velkommen til trivelige jaktopplevelser i skogen!

OBS! OBS!

Samjakt med elgjakta starter 11.10.21 i Mo og Knapper.(område 13)

Samjakt med elgjakta starter 18.10.21 i Sand og Bruvoll (område 1-12)

 

Generell beskrivelse

Variert terreng i stort sett bare skog. Hovedsbestand av gran med innslag av furu. (60/40) 

Totalt areal er ca 200.000 mål 

 

Bestand
Sesongen 2020 viste en liten nedgang.  Oppfordrer alle til å vise moderasjon.

 

Det oppfordres sterkt til å spare brunfugl hele jaktsesongen. Dette er tiltak vi gjør for å sikre en bærekraftig bestand av skogsfugl i fremtiden.

 

HUSK Å LEVERE INN FANGSTRAPPORT. Det vil lette registreringsarbeidet vårt. Benytt fangstrapporteringen på inatur.no.

TIPS: Du skal ikke være pålogget som bruker av inatur.no når du leverer inn rapporten. 

 

Styret anmoder jegerne om å melde fra til styret eller jaktutvalget dersom det er mistanke om ulovlig jakt. Det vil bli utført flere kontroller i løpet av sesongen, ved oppsyn plikter jeger å vise jaktkort uoppfordret.

NB!! Foreningen minner om jegernes ansvar ovenfor beitende bufe (sauer).

 

Ved jakt med hund i perioden 10.9. til 1.10. kreves sauerenhetsbevis.

De som løser kort for småvilt har tillatelse til smårovviltjakt inkludert i dette.

 

God tur og skitt jakt!

 

Nyttige linker:

Jaktregler

Medlemsrabbaten på 3-dagers kort og dagskort gjelder kun betalende medlemmer. Feilaktige kjøp vil bli annulert og ikke refundert.

Allmenne jaktregler skal følges.
All jakt med hund før 1. oktober krever saureinhetsbevis.

 

OBS! OBS! Samjakt med elgjakta starter 11.10.21 i Mo og Knapper (område 13). Samjakt med elgjakta starter 18.10.21 i Sand (område 1-12)
Samjakt for alle fra 18.10.21 til elgjakta er slutt.

 

Etter den 10.11.21 og fram til 23.12.21 er det ikke nødvendig for småviltjegere å kontakt elgjaktlagene. Men vis aktsomhet og kontakt jaktleder hvis dere treffer på et jaktlag. 

 

NB! Ta kontakt med de respektive elgjaktlagene mellom 11.10.21 og fram til 11.11.21, se vedleggene under for kontaktinfo/mobilnummer. Her er jegerne for dårlig til å kontakte jaktlagene. Dere SKAL kontakte jaktlagene i det område dere skal jakte. Hvis dere ikke gjør det kan dere bli bortvist fra terrenget av jaktoppsynet. Print ut alle 3 hvis du skal jakte over hele terrenget.

 

Andre aktuelle tilbud