Småviltjakt hos Nord - Odal Jakt- og fiskeforening.

Nord - Odal JFF tilbyr et stort, variert og spennende terreng i Nord-Odal med nesten 200 000 mål variert terreng med gammelskog og ekte villmarksfølelse.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Vadefugler

Beliggenhet

Viktige datoer


15.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Nord-Odal JFF

Jaktutvalget

98447095

post@nordodaljff.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Nord-Odal jakt- og fiskeforening, ble stiftet i 2021 og er en sammenslåing av gamle Sand JFF og MO JFF.

Jaktkvoter

Vi har fokus på bærekraftig forvaltning av småvilt som medfører at enkelte periode i jakta er underlagt restriksjoner.

For sesongen 2023 er ALL brunfugl totalfredet. Det er også innført en baglimit på 1 fugl pr. dag pr. jeger i første jaktperiode

For periode 16.10.23 til 23.12.23 er det innført baglimit på 2 fugl pr. dag pr. jeger.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse


Husk å sette deg godt inn i grenser på kartet, se kart på inatur.
Legg oss til som facebook-venn og få mer oppdatert info! Se link nederst på siden.

 Vi håper på et bra 2023. Velkommen til trivelige jaktopplevelser i skogen!

OBS! OBS!

Samjakt med elgjakta starter 16.10.23 i Mo og Knapper.(område 13)

Samjakt med elgjakta starter 16.10.23 i Sand og Bruvoll (område 1-12)

 

NB! Ta kontakt med de respektive elgjaktlagene mellom 16.10.23 og fram til 12.11.23, se vedleggene under for kontaktinfo/mobilnummer. Her er jegerne for dårlig til å kontakte jaktlagene. Dere SKAL kontakte jaktlagene i det område dere skal jakte. Hvis dere ikke gjør det kan dere bli bortvist fra terrenget av jaktoppsynet. 

 

Generell beskrivelse

Variert terreng i stort sett bare skog. Hovedsbestand av gran med innslag av furu. (60/40) 

Totalt areal er ca 200.000 mål 

 

Bestand
Vi oppfordrer alle til å vise moderasjon. Vi har sett en betydelig nedgang i brunfugl de siste årene, under jakt og taksering.

Det vil bli gjennomført taksering av terrenget vårt i august i år som vil si noe om bestandsutviklingen.

Vi har fokus på bærekraftig forvaltning av småvilt som medfører at perioder i jakta er underlagt restriksjoner.

For sesongen 2023 er ALL brunfugl totalfredet. Det er også innført en baglimit på 1 fugl pr. dag pr. jeger i første jaktperiode

For periode 16.10.23 til 23.12.23 er det innført baglimit på 2 fugl pr. dag pr. jeger.

 

HUSK Å LEVERE INN FANGSTRAPPORT. Det vil lette registreringsarbeidet vårt. Benytt fangstrapporteringen på inatur.no.

TIPS: Du skal ikke være pålogget som bruker av inatur.no når du leverer inn rapporten. 

 

Styret anmoder jegerne om å melde fra til styret eller jaktutvalget dersom det er mistanke om ulovlig jakt. Det vil bli utført flere kontroller i løpet av sesongen, ved oppsyn plikter jeger å vise jaktkort uoppfordret.

NB!! Foreningen minner om jegernes ansvar ovenfor beitende bufe (sauer).

 

Ved jakt med hund i første jaktperiode fra 10. september kreves sauerenhetsbevis som ikke er eldre enn to år.

De som løser kort for småvilt har tillatelse til smårovviltjakt inkludert i dette.

 

God tur og skitt jakt!

 

Nyttige linker:

Jaktregler

Medlemsrabbaten på 3-dagers kort og dagskort gjelder kun betalende medlemmer. Feilaktige kjøp vil bli annulert og ikke refundert.

Allmenne jaktregler skal følges.
All jakt med hund før 01. oktober krever saureinhetsbevis som ikke er eldre enn to år.

 

OBS! OBS! Samjakt med elgjakta starter 16.10.23 i Mo og Knapper (område 13). Samjakt med elgjakta starter 16.10.23 i Sand (område 1-12)
Samjakt for alle fra 16.10.23 til elgjakta er slutt.

 

For småviltjakt i samjaktperiodene, må det innhentes tillatelse til samjakt med elgjaktlederen i det aktuelle jaktfeltet dersom elgjakta ikke er avsluttet. Småviltjegere kan ikke bortvises, men kan henvises til deler av vårt terreng der det ikke jaktes elg den dagen. Småviltjegere må ta kontakt med elgjaktleder / kontaktperson dagen før det skal jaktes. Elgjaktas status fås ved henvendelse til jaktlederne for de aktuelle jaktfeltene.

 

I fra 13.november og ut sesongen er det fritt fram for småviltjakt uten avtale på forhånd, men treffer en på et jaktlag som jakter elg skal en vise hensyn og ta kontakt med elgjaktleder.

 

NB! Ta kontakt med de respektive elgjaktlagene mellom 16.10.23 og fram til 12.11.23 se vedleggene under for kontaktinfo/mobilnummer. Her er jegerne for dårlig til å kontakte jaktlagene. Dere SKAL kontakte jaktlagene i det område dere skal jakte. Hvis dere ikke gjør det kan dere bli bortvist fra terrenget av jaktoppsynet. Print ut alle 3 hvis du skal jakte over hele terrenget.

 

Andre aktuelle tilbud