Småviltjakt hos Nord - Odal Jakt- og fiskeforening.

Nord - Odal JFF tilbyr et stort, variert og spennende terreng i Nord-Odal med nesten 200 000 mål variert terreng med gammelskog og ekte villmarksfølelse.

Arter

 • Småvilt
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Vadefugler

Beliggenhet

Viktige datoer


01.06.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Nord-Odal JFF

Jan-Trygve

48117252

post@nordodaljff.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Nord-Odal jakt- og fiskeforening, ble stiftet i 2021 og er en sammenslåing av gamle Sand JFF og MO JFF.

Jaktkvoter

Vi har fokus på bærekraftig forvaltning av småvilt som medfører at enkelte periode i jakta er underlagt restriksjoner.

For perioden 10.09.22 til og med 29.09.22 er ALL brunfugl totalfredet. Det er også innført en baglimit på 1 fugl pr. dag pr. jeger.

For periode 10.10.22 til 23.12.22 henstiller vi til å spare brunfugl og det er innført baglimit på 2 fugl pr. dag pr. jeger.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse


Husk å sette deg godt inn i grenser på kartet, se kart på inatur.
Legg oss til som facebook-venn og få mer oppdatert info! Se link nederst på siden.

 Vi håper på et bra 2022. Velkommen til trivelige jaktopplevelser i skogen!

OBS! OBS!

Samjakt med elgjakta starter 10.10.22 i Mo og Knapper.(område 13)

Samjakt med elgjakta starter 17.10.22 i Sand og Bruvoll (område 1-12)

 

NB! Ta kontakt med de respektive elgjaktlagene mellom 10.10.22 og fram til 14.11.22, se vedleggene under for kontaktinfo/mobilnummer. Her er jegerne for dårlig til å kontakte jaktlagene. Dere SKAL kontakte jaktlagene i det område dere skal jakte. Hvis dere ikke gjør det kan dere bli bortvist fra terrenget av jaktoppsynet.

 

Generell beskrivelse

Variert terreng i stort sett bare skog. Hovedsbestand av gran med innslag av furu. (60/40) 

Totalt areal er ca 200.000 mål 

 

Bestand
Vi oppfordrer alle til å vise moderasjon. Vi har sett en betydelig nedgang i brunfugl de siste årene, under jakt og taksering.

Vi har fokus på bærekraftig forvaltning av småvilt som medfører at perioder i jakta er underlagt restriksjoner.

For perioden 10.09.22 til og med 29.09.22 er ALL brunfugl totalfredet. Det er også innført en baglimit på 1 fugl pr. dag pr. jeger.

For periode 10.10.22 til 23.12.22 henstiller vi til å spare brunfugl og det er innført baglimit på 2 fugl pr. dag pr. jeger.

 

HUSK Å LEVERE INN FANGSTRAPPORT. Det vil lette registreringsarbeidet vårt. Benytt fangstrapporteringen på inatur.no.

TIPS: Du skal ikke være pålogget som bruker av inatur.no når du leverer inn rapporten. 

 

Styret anmoder jegerne om å melde fra til styret eller jaktutvalget dersom det er mistanke om ulovlig jakt. Det vil bli utført flere kontroller i løpet av sesongen, ved oppsyn plikter jeger å vise jaktkort uoppfordret.

NB!! Foreningen minner om jegernes ansvar ovenfor beitende bufe (sauer).

 

Ved jakt med hund i perioden 10.9. til 1.10. kreves sauerenhetsbevis.

De som løser kort for småvilt har tillatelse til smårovviltjakt inkludert i dette.

 

God tur og skitt jakt!

 

Nyttige linker:

Jaktregler

Medlemsrabbaten på 3-dagers kort og dagskort gjelder kun betalende medlemmer. Feilaktige kjøp vil bli annulert og ikke refundert.

Allmenne jaktregler skal følges.
All jakt med hund før 1. oktober krever saureinhetsbevis.

 

OBS! OBS! Samjakt med elgjakta starter 10.10.22 i Mo og Knapper (område 13). Samjakt med elgjakta starter 17.10.22 i Sand (område 1-12)
Samjakt for alle fra 17.10.22 til elgjakta er slutt.

 

For småviltjakt i samjaktperiodene, må det innhentes tillatelse til samjakt med elgjaktlederen i det aktuelle jaktfeltet dersom elgjakta ikke er avsluttet. Småviltjegere kan ikke bortvises, men kan henvises til deler av vårt terreng der det ikke jaktes elg den dagen. Småviltjegere må ta kontakt med elgjaktleder / kontaktperson dagen før det skal jaktes. Elgjaktas status fås ved henvendelse til jaktlederne for de aktuelle jaktfeltene.

 

I fra 14.november og ut sesongen er det fritt fram for småviltjakt uten avtale på forhånd, men treffer en på et jaktlag som jakter elg skal en vise hensyn og ta kontakt med elgjaktleder.

 

NB! Ta kontakt med de respektive elgjaktlagene mellom 10.10.22 og fram til 14.11.22, se vedleggene under for kontaktinfo/mobilnummer. Her er jegerne for dårlig til å kontakte jaktlagene. Dere SKAL kontakte jaktlagene i det område dere skal jakte. Hvis dere ikke gjør det kan dere bli bortvist fra terrenget av jaktoppsynet. Print ut alle 3 hvis du skal jakte over hele terrenget.

 

Andre aktuelle tilbud