Småviltjakt på Statsallmenningene i Overhalla. Overhalla fjellstyre

NB! Lirypa er fredet fra 02.10.2023. Jaktkort etter begrenset periode med og uten hund på et totalareal på 246.000 Daa. i alle statsallmenningene i Overhalla. Av dette er ca 140.000 Daa høyfjell.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


02.10.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Overhalla fjellstyre

Erlend Lande Lilleberre

92822248

overhalla@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Småviltjakt hos Overhalla fjellstyre:

Nordre Bangsjø statsallmenning 127000 daa (88 000 daa i Overhalla, 39 000 daa i Grong). 
Vesterå/Landego/Gravdal statsallmenning 108000 daa. 
Alm/Ekorndal statsallmenning 53000 daa.

Jaktkvoter

Årets kvoter bestemmes i starten av september. Fjorårets kvoter var som følger: 

Der var en dagskvote på 2 liryper frem til 02.10.23. Lirypa ble deretter fredet. 

1.      Lirypa fredes på alle statsallmenningene i Overhalla fra og med 02.10.23. 
2.      Det kan skytes inntil 1 fjellrype per jeger per dag frem til 23.12.23. Fjellrypa blir fredet fra og med den 24.12.23 og ut sesongen.
3.      Det kan skytes inntil 1 skogsfugl per jeger per dag.
4.      Det oppfordres til å spare orrhøne og røye.
5.      Det oppfordres til å jakte smårovvilt.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Totalt areal på 246.000 Daa. i område Overhalla statsallmenning. Av dette er ca 140.000 Daa høyfjell.

Jaktstart etter begrenset periode:

 • 20.09: Alm og Ekorndal statsalm. på nordsida av Namsen.
 • 25.09: Nordre Bangsjø og Vesterå/ Landego statsallm. på sørsida av Namsen.

Se mer informasjon under "Generelle regler".

Betalt jaktkort refunderes ikke.

 

 

 

Jaktregler

Generelt

 • Det er søknadsbasert kortsalg i Alm og Ekorndal statsallmenning i perioden  10.-14. sept. (20 kort) og 15.-19.sept. (20 kort) 
 • Det er søknadsbasert kortsalg i Nordre Bangsjø statsallmenning i perioden  15.-19. sept. (30 kort) og 20.-24.sept. (30 kort)

I tillegg selger Grong fjellstyre opptil 20 kort i Nordre Bangsjø. 

 • Det er søknadsbasert kortsalg i Vesterå/Langego/Gravdal statsallmenning i perioden  15.-19. sept. (30 kort) og 20.-24.sept. (30 kort)

Jaktkort tildeles via trekning. 

 •  For jegere bosatt i Grong:

De med bostedsadresse i Grong kommune har rett til innenbygds rabatt i Nordre Bangsjø. Velges denne rabatten, er kortet kun gyldig i Nordre Bangsjø. 

Jaktkort som blir tildelt i begrenset periode vil også gjelde som sesongkort i alle statsallmenningene i Overhalla etter begrenset periode. 
Hvis jaktlaget er større enn det antall kort som er inkludert i pakken, kontakt fjellstyret når du har fått tilbudet. 

Vesterå/Landego/Gravdal: Det henstilles om å unngå småviltjakt i skoglandet der storviltjakt pågår. Ta kontakt med storviltjaktlaga for å samarbeide om samjakt uten konflikter.

Oppsynet vil kreve attestasjon på sauerein hund. Bestemmelser om bag-limit må jegerne selv holde seg orientert om.

Førstegangsjegere (som tok jegerprøve inneværende år) får gratis jaktkort samme år. Les mer her: http://www.inatur.info/kampanje-for-forstegangsjegere/

Husk at jegeravgift må være betalt for alle jegere før kjøp av jaktkort vil være mulig. 

Ved betaling via nettbank, vil Jegerregisteret bruke 3 - 5 virkedager på å registrere din betaling.

For umiddelbar registrering av din betaling av jegeravift, betal her.

 

Jakttips

Alm og Ekorndal: Mest kupert snaufjell med begrenset jakttrykk i områdene lengst fra veg omkring Salfjellstu, delvis fjellrypeterreng . Større jakttrykk nær bilveg i området Lønntoppen de første dagene. Hytter: Salfjellstu og Lønntoppstu.

Vesterå-Landego: Mest skogsterreng med enkelte rypeområder innimellom. Det foregår elgjakt fra 25.09. Utbygd skogsvegnett. Hytter: Svoltifeskstu og Framnes.

Nordre Bangsjø: Felles allmenning med Grong. Vesentlig lirypeterreng. Hytter: Grytsjøstu, Reinsjøstu og Bangsjøstu. I tillegg kan den gamle saugjeterhytta i Loken (Lille BæBu) og gamma i Loken brukes til overnatting.