Småviltjakt i Statsallmenningene i Overhalla

Jakt med og uten hund på et totalareal på 246.000 Daa. i område Overhalla statsallmenning. Av dette er 94.000 Daa høyfjell.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.09.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Overhalla fjellstyre

Erlend Lande Lilleberre

92822248

overhalla@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

I møte med Grong fjellstyre ble dagskvotene for rype i 2019 foreslått satt til 3 ryper per jeger/dag. Endelig vedtak for 2019 blir som følger:

 

1)      Det kan felles inntil 3 ryper per jeger/dag fram til 23.12.2019. Etter jul er dagskvoten 1 rype.

2)      Det kan felles inntil 1 skogsfugler per jeger/dag.

3)      Det oppfordres til å spare orrhøne og røye.

4)      Det oppfordres også til å jakte smårovvilt.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Totalt areal på 246.000 Daa. i område Overhalla statsallmenning. Av dette er 94.000 Daa høyfjell.
Består av Alm og Ekorndal statsalm. på nordsida av Namsen og Nordre Bangsjø og Vesterå/ Landego statsallm. på sørsida av Namsen.

Jaktstart 10. september kun på Alm og Ekorndal Statsallmenning. Øvrige områder åpnes fra 15. september. Se mer informasjon under "Generelle regler".

 

Småviltjakt i høyfjell og skogsterreng. Ideelt for hare og skogsfugl samt rype på fjellområder. Fjellstyret har hytter til leie i hele almenningsområdet. Hyttene kan leies online på inatur.no. 

 

Hytte og jakt for de to første femdagersperiodene vil bli tildelt via trekning. Søknad via inatur.no. Det jobbes med å få tilbud ute til søknad. Mer informasjon kommer. 

 

Jaktregler

Generelt

 • Det er begrenset kortsalg i Alm og Ekorndal statsallmenning i perioden  10.-14. sept. (20 kort) og 15.-19.sept. (20 kort) 
 • Det er begrenset kortsalg i Nordre Bangsjø statsallmenning i perioden  15.-19. sept. (24 kort) og 20.-24.sept. (29 kort)

I tillegg selger Grong fjellstyre opptil 20 kort i Nordre Bangsjø. 

 • Det er begrenset kortsalg i Vesterå/Langego og Finntjønn/Gravdal statsallmenning i perioden  15.-19. sept. (30 kort) og 20.-24.sept. (30 kort)

Jakt tildeles via trekning. 

 •  For jegere bosatt i Grong:

De med bostedsadresse i Grong kommune har rett til innenbygds rabatt i Nordre Bangsjø. Velges denne rabatten, er kortet kun gydlig i Nordre Bangsjø. 

 

Jaktkort som blir tildelt i begrenset periode vil også gjelde som sesongkort i alle statsallmenningene i Overhalla etter begrenset periode. 

 

Vesterå/Landego og Finntjønn/Gravdal: Det henstilles om å unngå småviltjakt i skoglandet der storviltjakt pågår. Ta kontakt med storviltjaktlaga for å samarbeide om samjakt uten konflikter.

 

Oppsynet vil kreve attestasjon på sauerein hund. Bestemmelser om bag-limit må jegerne selv holde seg orientert om.

Førstegangsjegere (som tok jegerprøve inneværende år) får gratis jaktkort samme år. Les mer her: http://www.inatur.info/kampanje-for-forstegangsjegere/

 

Husk at jegeravgift må være betalt for alle jegere før kjøp av jaktkort vil være mulig. 

Ved betaling via nettbank, vil Jegerregisteret bruke 3 - 5 virkedager på å registrere din betaling.

For umiddelbar registrering av din betaling av jegeravift, betal her.

 

Jakttips

Alm og Ekorndal: Mest kupert snaufjell med begrenset jakttrykk i områdene lengst fra veg omkring Salfjellstu, delvis fjellrypeterreng . Større jakttrykk nær bilveg i området Lønntoppen de første dagene. Hytter: Salfjellstu og Lønntoppstu.

Vesterå-Landego: Mest skogsterreng med enkelte rypeområder innimellom. Det foregår elgjakt fra 25.09. Utbygd skogsvegnett. Hytter: Svoltifeskstu og Framnes.

Nordre Bangsjø: Felles allmenning med Grong med begrenset kortsalg første 10 dager. Vesentlig lirypeterreng. Hytter: Grytsjøstu, Reinsjøstu og Bangsjøstu. I tillegg kan den gamle saugjeterhytta i Loken (Lille BæBu) og gamma i Loken brukes til overnatting.