Fuglehundtrening i Langmorkje, Vågå

Kortet gjeld i Langmorkje statsallmenning i Vågå kommune, og gjeld trening av fuglehund, utan bruk av våpen/ startpistol.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fylkesveg 51 går tvers gjennom statsallmenninga, slik at det er lett tilgjengeleg både frå Valdressida om Beitostølen, og frå Gudbrandsdalssida (Treningsterrenget om hausten er KUN på oversida av Fv. 51). Vegen over Valdresflya er vinterstengt. Dersom ein kjem Gudbrandsdalen kan ein anten ta av på Sjoa og kjøre Heidalen til Randsverk, eller kjøre rv.15 frå Otta og ta av ved Randen ca. 5 km. vest for Vågåmo. Når det gjeld overnatting finn ein langs Fv. 51 alt frå enkle campingplassar til fjellstuer og høgstandard utleigehytter, for nærare opplysning om overnatting sjå: www.visitjotunheimen.com

Kontakt oss

Vågå fjellstyre

61293737

vaga@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Trening av fuglehund skal, om hausten, foregå innanfor treningsfeltet i området Hoskelia/ Maurvangen/ grensa mot ØystreSlidre. All trening om hausten skal foregå på oversida av FV 51 over Valdresflya (IKKJE på Leirungsmyra). Om vinteren er det opna for trening i heile Langmorkje statsallmenning, unntatt den delen av allmenninga som ligg innanfor grensene til Jotunheimen nasjonalpark.
For nærare opplysningar sjå Vågå fjellstyre si heimeside på: www.vaga-fjellstyre.no

 

Bestand
Vi har dei siste åra hatt dårleg bestand av både lirype og fjellrype, som i store delar av Sør-Norge, men med ein brukbar oppgang i 2014. Vågå fjellstyre skal også i år taksere nokre område, og vil i tillegg få rapportar frå jaktprøve, og treningsfeltet inst i Sjodalen.  Dei fyrste dagane av treningssesongen hausten 2015 viser at vi sannsynlegvis har eit år under middels, men det finst fugl å trene på i terrenget.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området ligg sør for Ottadalen og dekkjer områda frå omkring Lemonsjøen, innover Sjodalen til Gjendetraktene, på båe sider av elva Sjoa. Langmorkje statsallmenning grensar mot Lom i vest, Vang/ Øystre Slidre i sør, og Sel/Nord-Fron i aust.
Terrenget er svært variert frå tette bjørkelier til snaufjell og vidstrakte steinflyer. 

 

 

 

Lenker

Heimeside med oppdatert info om fiske

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer

 

Jaktregler

Jegaren skal alltid bera kortet på seg ved trening. For utfyllande reglar sjå hundetreningsreglar for Vågå Fjellstyre. Kort for trening av fuglehund kan løysast for hausten, frå 21. august til 14. september. eller for vintesesongen, frå 1. februar til 31. mars. Treninga skal skje utan gevær, innanfor områda som er beskrive i reglane, og med ein hund laus om gongen.

Andre aktuelle tilbud