Småviltjakt på Ringvassøy - Hessfjord Sameie

Det åpnes for småviltjakt fra 10.9 - 24.9.2021 Det selges 3 jaktkort pr dag u/hund. Dagskvoten er 2 liryper. Ikke jakt på orrfugl.

Arter

  • Lirype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Etter Kvalsundtunnellen på riksveg 862 kjører du ca 32 km til du kommer til et kryss i Hessfjord med bru over Sørelva hvor jaktområdet starter. Her kan du ta av opp dalen mot Skogsfjord og kjøre opp til Dåfjordeiedet og parkere langs veien midt i jaktområdet.

Viktige datoer


02.09.2021 kl. 09:00

Kontakt oss

Hessfjord Sameie

90633594/99638510

hessfjordsameie@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

2 ryper.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

SMÅVILTJAKTA STARTER 10 SEPTEMBER.VÆR OBS PÅ AT DET BEITER SAU I HESSFJORD/BLÅFJELL-OMRÅDET.


Det vil bli foretatt kontroller i området så husk å ha med nødvendig dokumentasjon.
Husk å levere fangstrapport, linken finner du på siden her.

Området grenser mot Gamnes i Sør med Sørelva som naturlig grense i Sørdalen, mot Dåfjord i vest og nord, mot Grunnfjord og Grågård i øst.

 

Jaktregler