Småviltjakt i Verdal

Jakt i flotte terreng i statsallmenningene i Verdal.

Arter

  • Småvilt

Beliggenhet

Kontakt selger

Verdal fjellstyre

99241700

verdal@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Smårovviltjaktkortet gir anledning til jakt/fellefangst på mår, mink,røyskatt, grevling og rev, samt kråke og ravn.

All annen jakt er forbudt for innehaver av smårovviltjaktkort

                            

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

                           

Jaktregler

1. Det utøves samjakt i statsallmenningene. D.v.s at småviltjakt/storviltjakt kan foregå samtidlig, mot at jegerne tar hensyn til hverandre.

    Unntak fra dette er for Volhaug statsallmenning, hvor det er opphold i SMÅVILTJAKT i tiden 10.10-31.10.

2. OBS: Kun jakt/fangst på smårovvilt  ses 2023-24 : (mår, mink, røyskatt, grevling, rev kråke og ravn                                                                                                                    
3. Fra før er røye, orrhøne og jerpe fredet, årlig.      Fra før er ryper fredet i tiden 01.01 til utgang av februar, årlig

4. Dagskvote per jeger: Ingen (0)    Sesongkvote pr jeger Ingen (0)

5. Det er tillatt å jakte med hund,men max en hund pr. jeger.

6. Til jakt er kun tillatt å benytte haglegevær med max 2 skudd. Halvautomat og pumpehagle kan ikke lades med mer enn 2 skudd.

7. For kontroll plikter jeger å fremvise skutt vilt - ved åpning av sekk, bil eller annet sted som fangst oppbevares.

8. Jaktkortet (sesongkort) gir rett til å benytte lovlige feller til fangst av predatorer.

    Utsatte feller SKAl være merket med eierens navn og adresse.

9. Jaktkort er strengt personlig og kan ikkeoverdras til andre jegere.

10. Rapport av resultatet av jakta skal rapporteres via inatur.no, uansett utfallet av jakta.

11. Brudd på jakt og fangstbestemmelser kan medføre utelukkelse fra jakt og i særlige tilfeller politianmeldelser.

12. Ønsker det å søke om jakt i september neste år, sendes søknad til verdal@fjellstyrene.no innen 01.04. Smårovviltkort gjelder KUN for jakt uten hund, unntatt er bruk av hund i fiorbindelse med jakt på rev etter 10.09 til 31.03.

Øvrig jakt med hund er kun tillatt ved først å ha kjøp ordinært småviltjaktkort. 

LOVHJEMMEL for jaktregler

Fjellstyret kan avgrense antall vilt som er tillatt å skyte/fange. Videre kan fjellstyret innkorte jakttida, begrense område for jakta/fangsten og måten jakta kan foregå på. Lovhjemmel  er i Fjelloven §23.


Veibeskrivelse

Enkel adkomts via E6. Ta av østover når man kommer til Verdal. Enten kjør rv 72 mot Sverige eller fylkesveiene 757 eller
759 for å komme østover mot de fleste av jaktområdene.