Småviltjakt i Eidsbugarden fjelleigedom

Høgfjellsterreng. Fjellrype er det viktigaste viltet, enkelte år er det lirype langs Bygdin. Det er og hare, men det er sjeldan nokon overlistar han.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare

Beliggenhet

Kontakt selger

Vang fjellstyre

Jon Lerhol

93413000

jon@lerhol.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Baglimit: 2 ryper totalt per dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 Eidsbugarden fjelleigedom ligg på begge sider av Bygdin i vestenden av Bygdin. Det er ca 30 min å gå frå bilveg og inn til Eidsbugarden fjelleigedom.  Terrenget byrjar ved 1050 og går opp i 2000 moh. Det er lett å gå langs nordsida av Bygdin elles er det bratt og ein del stein.

 

Området rundt Eidsbugarden er privat.

Jaktregler

Saman med jaktkortet må du laste ned kart som syner grensene for Eidsbugarden fjelleigedom og skjema for jaktrapport som skal sendast fjellstyret etter avslutta jakt.

 

Salg av småviltjakt i Eidsbugarden fjelleigedom har sesongslutt 15. oktober.

 

Lenker