Småviltjakt i Blåhammeren, Tydal

Blåhammeren er et høgfjellsterreng som dekker et areal på 70 000 daa sør i Tydal kommune.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype

Beliggenhet

Kontakt selger

Tydal grunneierlag

(+47) 481 32 516

tydal.grunneierlag@neafisk.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Tydal grunneierlag administrerer jaktkortsalget på vegne av Blåhammeren grunneierlag.

Via Inatur kan du her enkelt skaffe deg jaktkort.

 

Jaktkvoter

3 ryper pr. dag/jeger.

Husk - all jakt uten hund.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Blåhammeren Fjellsameie har i styremøte 13.09.23 vedtatt at det ikke åpnes for rypejakt sesongen 2023.

Styret vil først beklage ovenfor de som allerede har kjøpt dags- og sesongkort at dette vedtaket kommer så sent.

Bakgrunnen for vedtaket er det som er kjent for de fleste, at rypebestanden har fått en betydelig dropp med veldig lite kyllinger, dette viser seg også dessverre å være tilfelle i Blåhammeren.

Det er veldig lite observasjoner av rype også i tilstøtende terreng, som gjør at vi nå må ta den kjedelige avgjørelsen å stenge sesongen 2023.

Styret er av den oppfatning at dette vil være det eneste riktige i forhold til forvaltning, vi trenger den stamfuglen som kunne vært i fare for å bli skutt, til å yngle kyllinger inn i forhåpentligvis mye bedre 2024 sesong.

Styret kommer tilbake med info 14.09.23 hvordan refundering av kjøpte kort for 2023 vil kunne gjøres, eller om det vil være mulig å benytte kort kjøpt for 2023 sesongen i 2024 sesongen.

 

Blåhammeren Grunneierlag

Styret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypejakt i området Blåhammeren, ca 70 000 daa. Jaktperiode fra 15. september 2023 til 28. februar 2024. Første uke selges kun sesongkort. Fra og med 22. september til 23. desember selges også dagskort. Etter jul er det kun sesongkortholder som får jakte. 

 

Bag limit på 3 stk ryper pr. jaktdag/jeger. All jakt UTEN hund.

En må beregne å gå et stykke før man kommer inn i selve jaktterrenget, fra de fleste utfartsplassene så er det minst 1 times gange( det kan være lengre) fra nærmeste vei inn til terrenget. Ferdsel over tilstøttende områder skal foregå med brukket hagle, eller hagle i sekken. De fleste skogsbilveiene inn mot terrenget er private veier som er låst, kjøp av jaktkort gir ingen rettigheter til å kjøre disse. Gjør deg kjent med grensene før du drar ut. Bruk gjerne kartfunksjonen i inatur, men husk å zoomee inn nok til at du ser tilstrekkelig med detaljer. På nyere gps-kart vil du også få eiendomsgrenser opp.  

 

Eventuelle nye begrensniger kan bli iverksatt dersom forholdene tilsier at det er nødvendig. Jegeren er selv pliktig til å følge opp dette. Følg med for løpende oppdateringer på Jakt og fiske i Tydal eller kontakt Tydal grunneierlag, se kontaktinformasjon.

Innenbygdsboende får kjøpt jaktkort hos Best bensinstasjon.

 

Bestand
Middels bestand. Oppfordrer jegere til å vise måtehold og tenke langsiktig forvaltning.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Blåhammer-området dekker ca. 70 000 daa og ligger sør i Tydal kommune. Terrenget ligger i hovedsak over tregrensa og strekker seg opp til toppen av Blåstøten på 1321 m.o.h. I vest grenser terrenget mot elva Storhena, og i øst mot Grønvola. Aller lengst i sør grenser terrenget mot Kjøliskarven og Holtålen kommune. Gjør deg kjent med grensene før du drar ut. Bruk gjerne kartfunksjonen i inatur, men husk å zoomee inn nok til at du ser tilstrekkelig med detaljer. På nyere gps-kart vil du også få eiendomsgrenser opp. 

Anbefalte lenker

Jaktregler

  • Første uke, 15. - 21. september 2022, selges kun sesongkort.
  • Dagskort selges fra 22. sept. til 23. des
  • Bag limit på 3 stk ryper pr. jaktdag/jeger.
  • All jakt er UTEN hund.
  • Oppfordrer samtlige jegere til å levere fangstrapport!
  • Alle plikter å holde seg oppdatert om gjeldene jakttider til en hver tid. Jakta kan stenges tidligere dersom styret anser dette som nødvendig utover i sesongen. Kjøp av sesongkort gir ikke noen garanti for jakt hele jaktperioden, dersom jakta stenges tidligere.
  • En må beregne å gå et stykke før man kommer inn i selve jaktterrenget, fra de fleste utfartsplassene så er det minst 1 times gange( det kan være lengre) fra nærmeste vei inn til terrenget. Ferdsel over tilstøttende områder skal foregå med brukket hagle, eller hagle i sekken. De fleste skogsbilveiene inn mot terrenget er private veier som er låst, kjøp av jaktkort gir ingen rettigheter til å kjøre disse.

Andre aktuelle tilbud