And- og duejakt i Stor-Elvdal

Trønnes/Westgård Utmarksområde tilbyr spennende andejakt langs Glomma. Ungdomsrabatt gis til man fyller 20 år.

Arter

  • And
  • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


08.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Trønnes/Westgård Utmarksområde

Thore Lie

91320978

thorehund@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Trønnes/Westgård utmarksområde ligger i Stor-Elvdal Kommune i Østerdalen på høyde med Koppang. Utmarksområdet er ca 270.000 da stort, og strekker seg fra dalbunnen ved Glomma og opp på snaufjellet med topper på litt over 1300 meter. Det er ca 80 grunneiere som i fellesskap selger småviltjakt.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Trønnes/Westgård Utmarksområde er ca 270 km2 og ligger i Stor-Elvdal Kommune på vestsiden av Glomma v. Koppang.
Det er god dekning med skogsbilveier i området. Bomavgift må løses på de fleste av veiene.

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Ungdom fra 14 år til og med det året de fyller 20 år samt grunneier betaler halv pris.


For mer info kontakt Thore Lie tlf 913 20 978

Veibeskrivelse

Avstander til Tryvang som ligger midt i utmarksområdet:
Oslo 242 km, Hamar 132 km, Elverum 102 km, Trondheim 260 km

Andre aktuelle tilbud