Rovviltjakt - Rødrev i Nannestad og Hurdal - Bjerke JFF

Bjerke Jeger og Fiskerforening tilbyr jakt på småvilt på nær 110.000 dekar varierende skogsterreng i Nannestad og Hurdal kommune, kun 1 time fra Oslo.

Arter

  • Rødrev

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

BJERKE JEGER OG FISKERFORENING

Silje Låveg

951 95 295

siljelaaveg@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bjerke Jeger og Fiskerforening tilbyr spennende rovviltjakt på rødrev  på et nær 110.000 dekar sammenhengende stort terreng i Nannestad og Hurdal kommune. Det er flere enkle åpene koier innenfor terrenget. Det også mulighet for leie av hytte, se Stråtjernstua på Inatur. Det er ikke tillatt å jakte med hund på dette kortet.

 

Se vår hjemmeside

 

For oppdatert jaktkart se vår hjemmeside : Jaktkart 

Jaktregler

Rapport over felt vilt skal innrapporteres til foreningen senest 14 dager etter endt jakt. Dette gjelder også ved eventuell 0-fangst som skal rapporteres. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på "lever fangstrapport" linken på førstesiden på www.inatur.no.

Det er stengt for småviltjakt f.o.m 05.10 t.o.m 11.10 p.g.a elgjakt.

 

Her følger de viktigste reglene for jakt på Bjerke JFF sitt terreng. I tillegg må du som jeger også forholde deg til øvrig regelverk fastsatt av offentlige myndigheter.

 

 

Jakttider:
Rådyr
Rådyrbukk, f.o.m 10. august. Bare med rifle og uten bruk av hund. 
Vanlig rådyrjakt. 25. september - 23. desember.

Fugl
Gressender, blant annet stokkand. 21. august - 23. desember.
Dykkender, blant annet kvinand. 10. september - 23. desember.
Ringdue 21. august - 23. desember.
Skogsfugl 10. september - 23. desember.

Hare
10.september - 28./29.februar. 

Rovvilt
Rødrev 15.juli - 15.april.
Mår 1.november - 15.mars

Øvrige viltarter følger de offentlig fastsatte jakttidene i jakttidsforskriften.

Opphold i all jakt foreningen disponerer den første uka i elgjakta, det vil si 5. - 11. oktober.

Andre jaktregler
Sauerenhetsbevis
Det er krav om sauerenhetsbevis for all jakthundtrening og hundejakt på foreningens terreng før 1. oktober. 
For hunder under 5 år kreves det bevis av året. For hunder over 5 år kreves bevis ikke eldre enn 2 år.

Spesielt for Bjerke Almenning
På Bjerke Almenning's eiendom (Nordåsen) er det ikke lov å benytte løs hund før 15.september. 
Jaktkartet ligger ute under menypunktet "Jakt" på vår hjemmeside. 

Jakt på rådyr
For å kunne kjøpe rådyrkort må en jeger ha deltatt på ett av foreningens informasjonsmøter om rådyrjakt.
Som et tilbud til rådyrjegerne på terrenget har foreningen egen ettersøksring som det kan tegnes avtale med. Se egen sak.

Det oppfordres til diskresjon ved jakt i nærheten av bebyggelse og steder der folk vanligvis oppholder seg.

Rapportering
Felling av rådyr skal umiddelbart rapporteres til foreningen. 

Jaktkort for småvilt med utfylt fellingsresultat skal returneres foreningen senest 10. januar året etter. 

 

Veibeskrivelse

Ta av til E16 fra E6 ved Oslo Lufthavn Gardermoen, følg skilting deretter til Nannestad og videre til Maura.

Jakttips

Foreningen har flere hytter/koier i terrenget for utleie. Kontakt Odd E. Vollaug på tlf 41915195 for mer info og booking

Stråtjernstua - koselig enkel hytte ved Stråtjernet | inatur.no