Harejakt for utenbygdsboende med hund i Torpa statsallmenning

Sett av noen dager til jakt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen, i et lett tilgjengelig, variert og lettgått terreng.

Arter

  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Adkomstmulighetene er gode da FV204 mellom Lillehammer og Valdres går gjennom sentrale deler av området. Det er også enkelt å kjøre fra Dokka retning Lillehammer, ta av mot Nord-Torpa/Synnfjellet og videre forbi Spåtind hotell til Oppsjøen.

 

Fjellstyret har 4 rimelige hytter til utleie som ligger svært gunstig til midt i jaktområdet. Disse finner du link til på denne siden. 

 

Merk at vegen gjennom allmenningen er vinterstengt, men holdes åpen minst ut oktober (avhengig av snømengde etter 1.nov.). Etter vinterstenging er det parkeringsmuligheter ved Lenningen og ved Spåtind hotell.

Viktige datoer


05.04.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Torpa fjellstyre

Fjelloppsyn Truls Vesterås

975 44 177

torpa@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Forbehold om jaktkortsalg: 

Kortkjøper og den/de vedkommende kjøper jaktkort på vegne av, er inneforstått med at kjøpte kort ikke refunderes dersom fjellstyret før og under jakta må innføre begrensning i jakttid, kvote og jaktområde. Om jaktstart ikke gjennomføres (eksempelvis ved fredning av en art), refunderes 80 % av beløpet.

  

Det gjøres oppmerksom på at DU som jeger må ha betalt den nye jegeravgiften for 2018 før du kan få kjøpt jaktkort.

 

Generell info

Torpa fjellstyre tilbyr småviltjakt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen (i Gausdal). Området strekker seg fra 735 moh til 1325 moh og består av alt fra barskog til høgfjell med fine myrområder og fjellbjørkeskog. Terrenget er lett tilgjengelig fra flere kanter og lett å ta seg fram i. Jaktkort legges ut tilgjengelig for salg på INATUR ca 1. september. Jaktstart på rype, skogsfugl og hare er 15. september. Det kreves gyldig sauerenhetsbevis for hunder over 12 mnd.

 

Bestand

Rypebestanden takseres i forkant av jakta hvert år og resultata foreligger ca 1. sept. Resultater fra takseringen i 2012 ga nedslående resultater og fjellstyret har for 2012 innført en dagskvote på ei rype pr. jeger. Det henstilles om å jakte på andre arter og det anbefales å prøve områdene lengst øst (Oppsjømyrene og Skjervungsmyrene) da det er færrest jegere som jakter her og bestanden synes å være bedre her enn oppi fjellet lenger vest i statsallmenningen. Bestanden av orrfugl og hare har de siste årene vært brukbart, og spesielt hare ser det ut til å være bra av i år. Storfugl finnes noe i de lavereliggende områdene. Videre finnes det bl.a. ender, vadefugl, kråkefugl samt mindre rovdyr det kan jaktes på i området.

 

Beliggenhet

Torpa Statsallmenning ligger lengst nord i Nordre Land kommune mellom Gausdal og Valdres. Fra Oslo er det 2,5-3 timers kjøring, fra Lillehammer ca. 1 t, fra Fagernes ca. 1 t, fra Brandbu ca. 1,5 t og fra Hønefoss ca 2 timer.

 

Jaktregler

Jaktkortet gjelder innenfor Torpa Statsallmenning og Fellesstrekningen som ligger i Gausdal kommune. I Røssjøen naturreservat og Oppsjømyra naturreservat er det kun lov å jakte hønsefugl og hare av småvilt. Alle som jakter bak hund skal løse kort for jakt med hund. Det er forbudt å bruke mer enn en hund pr. jeger. Det kreves godkjent sauerenhetsbevis for hunder eldre enn 12 mnd. Ungdom tom 20 år jakter gratis men må løse jaktkort hos kortutsteder. Bevis for betalt jegeravgift, våpenkort og sauerenhetsbevis skal være med under jakta. Det henstilles også om å sende inn vingeprøver av skutte ryper. Mer om dette finner du på vedlegg.

NB! Mer informasjon, regler mm finnes vedlagt i Orientering om småviltjakt i Torpa statsallmenning og fellesstrekningen. Du plikter å lese det før du drar ut på jakt og også ha det med sammen med jaktkortet på jaktturen!

Andre aktuelle tilbud