Treningskort for hund - Kvaløya Nordre

Kvaløya nordre grunneiarlag har et naturskjønt terreng med mulighet for jakt i både skog- og fjellområder. 20 minutt fra Tromsø finner du nærmere 200.000 dekar med variert terreng

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Tromsø sentrum, kjører du via Tromsø Lufthavn over brua til Kvaløysletta. Her tar du til høyre, og følger Riksveg 863 mot Kvalsund og Kvaløyvåg. Etter noen kilometer kan du ta av til venstre opp Finnvikdalen om du ønsker å kjøre mot Lyfjord eller Skulsfjord.

.

Viktige datoer


01.01.2020 kl. 09:00

Om oss

Kvaløya Nordre Grunneierlag er et lag med over 100 medlemmer og et av de største grunneierlag i Troms. Arealet vi disponerer er på over 200000 dekar. Laget har alltid prøvd å tilrettelegge med en god forvaltning av vårt område som gjør at våre brukere har noe å jakte på også i fremtiden

Kontakt oss

Kvaløya Nordre Grunneiarlag

97016220

ebrendel@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kvaløya nordre grunneiarlag er et stort og viktig rekreasjonsområde for Tromsøs befolkning.
Vi ønsker å forvalte dette på en slik måte at vi også i fremtiden kan tilby flotte jaktturer. Håper dere følger våre regler og tar vare på naturen. Jaktkart/sonekart skal medbringes på jakt. Det er en eiendom som ikke er medlem i laget som er merket med skravering. 
Lever jaktrapport som før på www.kng.no. Merk om det er fjell eller lirype du har felt.

 

Generell beskrivelse

Kvaløya Nordre Grunneiarlag er et av de største grunneierlagene i Tromsø kommune, og arealet er på ca. 200.000 dekar. 
Vi har et flott og variert terreng med mange fine jaktmuligheter.
Avstanden fra Tromsø er bare i overkant 1 mil.

 

Bestand 
De siste år har det vært svakere rypebestand i kyststrøkene.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Kvaløya Nordre Grunneiarlag ligger på nordvestsiden av Tromsø by.
Bjørkeskog og snaufjell med innslag av myrområder.

 

Jaktregler

Er du jeger har du mulighet til å drive jakt i vårt område, etter de til enhver tid gjeldende regler. 
Den oppsatte jakttiden gjelder jakt på rype, og andre arter som kråke, ravn, rev og lignende kan jaktes på i henhold til gjeldende jakttid/fredningstid for arten.
For full jaktinfo: se www.kng.no

 

Treningskort for jakthunder:

Gjelder perioden 01.01-15.03 Kortene gir rett til trening med hund i nesten hele KNGs område, i henhold til vårt jaktkart som du finner på inatur.no. Hunden må ha bufebevis som er gyldig. Kun startpistol eller lignende kan brukes.

Gjelder lagets område unntatt Rakfjord dalen

Jakttips

Et jakttips kan kanskje være å sjekke statistikken på www.kng.no for å se hvor andre jegere får mest fugl.

Andre aktuelle tilbud