Utenbygds jegere uten hund, småviltjakt hele Fron statsalmenning.

Flotte jaktopplevelser i fjella vest for Gudbrandsdalen, i Espedalen og Skåbu, både i Sør – og Nord – Fron kommune.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


30.08.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort. 

Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.

Det er generelt lite fugl og lav produksjon i år, Takseringene i Børkdalen viste 13,8 liryper pr. km2 og produksjon på 2 kylinger pr kull i snitt. 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Småviltjaktkortsalget på Inatur i 2019 starter opp fredag, 30. august, kl.0900.

Jaktregler

Generelle regler

Kvoter og antall kort bestemmes medio august etter rypetakseringen.

 

 


Søknader til harejakt (jaktperiode 6-10 okt. eller 11-15 okt) på feltene Ib, IIb, IIc og IId sendes til Fron fjellstyre innen 1.april det enkelte år.
Harejaktkorta for Børkdalen (felt Ia) er lagt ut for salg her på inatur.
Jeger plikter å sette seg inn til enhver tids regelverk før jakt tar til.