Utenbygds jegere uten hund, småviltjakt hele Fron statsalmenning.

Flotte jaktopplevelser i fjella vest for Gudbrandsdalen, i Espedalen og Skåbu, både i Sør – og Nord – Fron kommune.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


28.08.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er kun rypejakt som er kvoteregulert. Det er litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke noe mer enn det.

Det kan jaktes, men da med begrensninger på uttak.

Takseringene i Børkdalen viste 18,2 liryper pr km2 og produksjon på 2,9 kyllinger pr kull i snitt.

Begrensning blir på 1 rype pr. dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort.

Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/flokker under 3.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Allmenningsområdene ligger både øst og vest for Espedalen og i områdene omkring Olstappen. Arealene består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 130 km2.

Småviltjaktkortsalget på Inatur i 2020 starter opp fredag, 28 august, kl.0900.

Jaktregler

Jaktkortet gjelder for alle småviltarter etter offentlige jakttidsrammer. Det er kun rypejakt som er kvoteregulert. Det er litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke mer enn det. Det kan jaktes , men da med begrensninger i uttak. Takseringene i Børkdalen viste18,2 liryper pr. km2 og produksjon på 2,9 kyllinger pr kull i snitt.

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort. Det henstilles jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.

 

 


Søknader til harejakt (jaktperiode 6-10 okt. eller 11-15 okt) på feltene Ib, IIb, IIc og IId sendes til Fron fjellstyre innen 1.april det enkelte år.
Harejaktkorta for Børkdalen (felt Ia) er lagt ut for salg her på inatur.
Jeger plikter å sette seg inn til enhver tids regelverk før jakt tar til.