Utenbygds jegere, Snubblia - Oskampen, felt II b, II c og II d - Fron Statsalmenning.

Eventuell jakt vil bli avgjort etter takseringen i august.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Beliggenhet

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

92226453, 41238073

fron@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Jaktkvoter

Eventuell jakt vil bli avgjort etter takseringen i august. Mere info vil du finne på hjemmesiden til Fron Fjellstyre når takseringsresultatene er klare. www.fron-fjellstyre.org 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktregler

Generelle regler
Jaktkortet gjelder for alle småviltarter etter offentlig jakttidsrammer.

Søknader til harejakt (jaktperiode 6-10 okt. eller 11-15 okt) på feltene Ib, IIb, IIc og IId sendes til Fron fjellstyre innen 1.april det enkelte år.

Jeger plikter å sette seg inn til enhver tids regelverk før jakt tar til.

Andre aktuelle tilbud