Utenbygds jegere, Snubblia - Oskampen, felt II b, II c og II d - Fron Statsalmenning.

Det blir ikke rypejakt og salg av dette småviltjaktkortet i 2023 pga lav rypebestand og ikke høstingsverdig overskudd. Vedtatt i fjellstyremøte 28.08.23.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Beliggenhet

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det blir ikke rypejakt og salg av dette småviltjaktkortet i 2023 pga lav rypebestand og ikke høstingsverdig overskudd. Vedtatt i fjellstyremøte 28.08.23.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det er ikke rypetaksering konkret i Snubblia-Oskampen terrenget. Det har vært glissen bestand der i flere år. 

Det er svært dårlige takseringsresultater ellers i statsalmenningen.

 

Jaktregler

Generelle regler
Jaktkortet gjelder for alle småviltarter etter offentlig jakttidsrammer.

Søknader til harejakt (jaktperiode 6-10 okt. eller 11-15 okt) på feltene Ib, IIb, IIc og IId sendes til Fron fjellstyre innen 1.april det enkelte år.

Jeger plikter å sette seg inn til enhver tids regelverk før jakt tar til.