Utenbygds jegere, Børkdalen, småviltjakt, felt 1 a og 1 b - Fron Statsallmenning.

Flotte jaktopplevelser i fjella vest for Gudbrandsdalen, Fron statsalmenning i Espedalen og Skåbu, både i Sør – og Nord – Fron kommune.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


28.08.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er kun rypejakt som er kvoteregulert. Det er litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke noe mere enn det. Det kan jaktes, men da med begrensninger i uttak. Takseringene i Børkdalen viste 18,2 liryper pr. km2 og produksjonen på 2,9 kyllinger pr. kull i snitt.

Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og max 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for 5 dagerskort og sesongkort. Det henstilles til jegere om å ikke påskyte enkelt fugl/ flokker under 3.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktkortområdet ligger øst for Espedalen og utgjør ca områdene Børkdalen - Rutenfjellet- Hattdalen og består av høyfjellsterreng og skogområder. Totalt ca 84 km2.

Varierende bestand av li - og fjellrype.

 

Småviltjaktkortsalget på Inatur i 20120 starter opp fredag 28.august, kl. 0900.

 

Jaktregler

Generelle regler
Jaktkortet gjelder for alle småviltarter etter offentlige jakttidsrammer.

Det er kun rype som er regulert, se jaktkvoter.