Småviltjakt - Forradal Grunneierlag i Stjørdal

I Forradal finner man gode områder for småviltjakt. Her kan det jaktes både hare, skogsfugl og rype. Stort terreng på nærmere 40 000 daa!

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Forradal Grunneierlag SA består av 27 grunneiere som tilsammen utgjør et godt arondert areal på nærmere 40 000 daa. Grunneierlaget organiserer og tilbyr småvilt- og rådyrjakt samt innlandsfiske Åstjønna og elvene Forra og Vigda.

Vedlagte filer

Kontakt oss

Forradal Grunneierlag SA

Jakob Haugen

99232533

forra.grunneierlag@outlook.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Vi har satt følgende bestemmelser/jaktkvote for høsten 2019:

Skogsfugl (orrfugl, storfugl og jerpe): Dagskvote pr. jeger er maks 3 fugler

Lirype: Dagskvote pr. jeger er 1 fugl

Samlet dagskvote pr jeger: Samlet maksimalt 3 fugler pr. jeger pr. dag

 

Det er ingen kvotebegrensninger ved jakt på hare.

 

 

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Forradalen ligger sentralt i forhold til Trondheim-Malvik-Stjørdal. Det er omlag 25 minutters kjøring fra Stjørdal til Forradalen og tilsvarende 45 min fra Trondheim.

Terrenget er stort med et totalareal på nesten 40 000 daa.

Området består i hovedsak av variert skogsterreng med godt innslag av kulturlandskap med åker og beitemark. Her er det gode muligheter for ulike jaktformer og terrenget egner seg godt for bruk av hund. 

Alle som kjøper jaktkort skal medbringe både jaktkort og jaktkart under utøvelse av jakt.

 

Jaktregler

Alle som kjøper jaktkort skal medbringe jaktkort og jaktkart under utøvelse av jakt. Kartet kan skrives ut her fra denne siden.

 

Parkering på naturlige steder langs vei og der det ellers er tilrettelagt for dette. Vis hensyn ved dyrkamark, bebyggelse og gårder.


Det kan være dyr på beite i september og jegerne må ta vanlige hensyn til dette.

Jaktrapportering skal skal skje på rapporteringssystemet her. Dette er en forutsetning for kjøp av jaktkort påfølgende sesong.


Jakttips

Almlivola er fint jaktområde med fin skog, større åpne områder og rypeterreng rundt toppen! Fint å gå fra Åstjønna eller fra "Elgvadet" ved veien til Risvola. Ved "Elgvadet" er det bru over Forra.

Andre aktuelle tilbud