Småviltjakt i Evenes

Den som liker småviltjakt vil her finne et naturskjønt terreng med mulighet for jakt i både skog- og fjellområder.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • And
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Kontakt selger

Indre Evenes Grunneierlag

+47 90892770

Kai.Mathisen@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Det er innført baglimit på 3 ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl (tiur) pr jeger pr døgn. For annet småvilt er det ingen slike begrensninger. 

Mer detaljert beskrivelse

Her finner du et naturskjønt område som strekker seg fra grensa mot Narvik kommune, grensa mot Troms fylke, Veggfjellet og til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulighet for jakt i både skog- og fjellområder.

 

Bestand 
Rype, hare, skogsfugl, rev, ravn, kråke, and, ringdue etc.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Området strekker seg fra grensa mot Narvik kommune, langs grensa mot Troms fylke, Veggfjellet og til sjøen i Lenvik/Østervik.

 

Lenker:

Jaktregler

Ved å løse grunneierlagets småviltjaktkort, i tillegg til betalt jegertrygdavgift, kan det drives småviltjakt i hele grunneierlagets område. Det er åpnet for kjøp av småviltjaktkort i perioden fra 15/7 til 15/4, men lovlige jakttider for jakt på de enkelte småviltartene som tiur, orre, rype, hare, rev, and, kråke, skjære, ringdue ol. er forskjellig. Det er derfor jegerens ansvar å passe på at jakta til enhver tid skjer i henhold til lovlige jakttider.

Det er innført baglimit på 3 ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl (tiur) pr jeger pr døgn. For annet småvilt er det ingen slike begrensninger. 

Småviltjakta er ellers fredet i deler av elgjakta, dvs. i perioden fom. 25.09 tom. 10.10. 

Det er også åpnet for jakt på jerv og gaupe i grunneierlagets område uten kostnad. Det forutsettes at jegere som deltar i slik jakt melder fra til fastsatt representant i grunneierlaget før det gås inn i terrenget samt når jakta avsluttes. Det forutsettes også at jegere har de formelle krav som myndighetene stiller for utøvelse av slik jakt.

 

I tillegg til grunneierlagets småviltjaktkort må jegertrygdavgift være betalt. 

Veibeskrivelse

Området ligger langs E-10 i Evenes kommune, ca. 50 km fra Narvik og ca. 70 km fra Harstad.