Småviltjakt i Evenes

Den som liker småviltjakt vil her finne et naturskjønt terreng med mulighet for jakt i både skog- og fjellområder.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Området ligger langs E-10 i Evenes kommune, ca. 50 km fra Narvik og ca. 70 km fra Harstad.

Kontakt oss

Indre Evenes Grunneierlag

+47 90892770

Kai.Mathisen@uit.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Frem til jaktslutt 2016 er det innført baglimit på 3 ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl (tiur) pr jeger pr døgn. For annet småvilt er det ingen slike begrensninger. 

Mer detaljert beskrivelse

Her finner du et naturskjønt område som strekker seg fra grensa mot Narvik kommune, grensa mot Troms fylke, Veggfjellet og til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulighet for jakt i både skog- og fjellområder.

 

Bestand 
Rype, hare og skogsfugl

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Området strekker seg fra grensa mot Narvik kommune, langs grensa mot Troms fylke, Veggfjellet og til sjøen i Lenvik/Østervik.

 

Lenker:

Jaktregler

Kortene gjelder: 10. sep. - 24. sep. , 11. okt. - 15. mars.

 

Ved å løse grunneierlagets småviltjaktkort, i tillegg til betalt jegertrygdavgift, kan det drives småviltjakt i hele grunneierlagets område. 

Frem til jaktslutt 2016 er det innført baglimit på 3 ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl (tiur) pr jeger pr døgn. For annet småvilt er det ingen slike begrensninger. 

Småviltjakta er fredet i deler av elgjakta, dvs. i perioden fom. 25.09 tom. 10.10. 

Det er ellers åpnet for jakt på jerv og gaupe i grunneierlagets område uten kostnad til om med vinteren 2016. Det forutsettes at jegere som deltar i slik jakt melder fra til fastsatt representant i grunneierlaget før det gås inn i terrenget samt når jakta avsluttes. Det forutsettes også at jegere har de formelle krav som myndighetene stiller for utøvelse av slik jakt.

 

 Småviltjakta er fredet i deler av elgjakta, dvs. i perioden fom. 25/9 tom. 10/10

 

I tillegg til grunneierlagets småviltjaktkort må jegertrygdavgift være betalt. Orre og storfugljakta avsluttes 23.12.