Småviltjakt i Ullensvang statsallmenning

Småviltjakt i Ullensvang statsallmenning på Hardangervidda.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Hare
 • Rødrev
 • Gjess
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).

 

Fjellstyret har hytter som kan leigast i sommarhalvåret, sjå meir info på nettsida til Ullensvang fjellstyre.
Andre overnattingstilbod er turisthyttene Litlos og Torehytten.

NB! Hyttene til Ullensvang fjellstyre kan leigast i oktober, men hugs på at dette ligg høgt til fjells, og det kan kome mykje snø på denne tida. Tinnhølvegen er normalt stengt frå 1. oktober. 

 

Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar. 

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Sjå heimesida for Ullensvang statsallmenning, her vil du finna fortløpande info om jakt, fiske, fjellstyrehytter, og fjellstyra sitt arbeid.

www.hardangervidda-fjellstyra.no

Kontakt oss

Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning

Steinar Lund

482 70 778

ullensvang@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Maks tre ryper pr. jeger/dag (ikkje samle opp frå dag til dag).

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Høgtliggjande, alt areal over 1000 m.o.h. Mesteparten av terrenget ligg inne i Hardangervidda nasjonalpark.

Ikkje bilveg eller tilkomst med anna motorisert køyretøy i samband med småviltjakt. Difor eit "fredeleg" terreng med omsyn til andre jegerar. Fjellstyra har husvære/hytter i Bjødnabotn, ved Kvennsjøen, ved nedsta Krokavatn og ved Hansbu som kan leigast i samband med utøving av jakta. Sjå nettsida til Ullensvang fjellstyre for nærare informasjon om leige av husvære.

 

Det er knytt stor usikkerheit ift koronasituasjonen og korleis dette vil påverke sommar- og haustsesongen. Fjellstyret legg ut kort for sal, men kjøpar må vere klar over at det kan kome begrensingar på ferdsel og bruk av hytter også framover. Fjellstyret presiserar at kort som vert kjøpt IKKJE vert refundert og det er såleis kjøpar sin risiko å velge å kjøpe kort.

 

 

Jaktregler

Generelle reglar

 • Kortet gjeld for alt jaktbart småvilt.
 • Generelle jaktreglar gjeld, jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og Forskrift om jakt- og fangsttider fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.
 • Jakttid: 15.9-28.2/29.2., med avgrensingar innanfor denne ramma for kvar einskild art, jf. Forskrift om jakt- og fangsttider fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.
 • Jaktkvote på tre ryper pr. jeger/dag (ikkje samle opp frå dag til dag).
 • Ingen restriksjonar på bruk av hund i rypejakta.
 • Jegerane skal levere jaktrapport etter avslutta jakt.
 • Jegerane blir oppfordra til å telte i nærleiken av hytter i reinsjakta (15.9-30.9).

 

Smårovviltkort

 1. Kortet gjeld for artane raudrev, røyskatt, mår, mink, kråke og ravn.
 2. Jeger skal ha jaktkort med seg under jakta, og pliktar å vise det fram når dette vert kravt av jaktoppsynet, politiet eller nokon frå fjellstyret.
 3. Generelle jaktreglar gjeld, jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og Forskrift om jakt- og fangsttider fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.
 4. Jakttid: 15.7-15.4., med avgrensingar innanfor denne ramma for kvar einskild art, jf. Forskrift om jakt- og fangsttider fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.
 5. Jakt er ikkje tillate i tida frå og med 24. desember til og med 31. desember, og ikkje på langfredag, påskeaftan og fyrste påskedag.
 6. Jeger skal levere jaktrapport etter avslutta jakt.

 

Brot på desse reglane er straffbart.

 

Kjøpte kort blir ikkje refundert, jf. angrerettloven § 22 m).

Andre aktuelle tilbud