Harejakt i Østre Gausdal

Fra skogliene i Østre Gausdal til Nordfjellet omkring Skeikampen

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

F 255 fra E 6 ved Lillehammer eller F 254 fra E6 på Tretten
Eller Peer-Gynt veien fra Sør Fron/Espedalen.

Viktige datoer


01.06.2020 kl. 09:00

Om oss

Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Gausdal administrerer 159 000 daa jaktterreng og mer enn 17 fiskevann og elver. Følg oss gjerne på Facebook: facebook.com/slagsfjella

Kontakt oss

Samarbeidsorganet for Utmarksnæring Østre Gausdal

Svein Fyksen

95902777

svfykse@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Lett tilgjengelige områder i Østre Gausdal. Fjellterreng fra Skei, på begge sider av Peer Gynt-veien. Fra Segalstad bru, opp til Skei og videre til kommunegrensa mot Ringebu og Sør-Fron.

 

Mange fine skoglier og kjølområder med myrer.

 

Vi anbefaler alle jegere å kjøpe Jakt- og Friluftskartet for området, som er til salgs på alle steder hvor det er "manuelt" kortsalg,
- se Infoskriv Samarbeidsorganet.

 

 Fra 2013 er det lov å skyte skogsfugl på harekortet.

Bestand

Meget bra med hare de siste åra. Det er lite med rype, mens det er middels bestand av skogsfugl på kjølområdene.

 

Jaktregler

NB! Nye jakttider.

Skogsfugl og And: 15/9-23/12

Hare: 5/10-28/2

 

Det er forbudt å bruke mer en 1 hund pr. jeger. Jaktrapport skal returneres innen 1 uke etter at jakta er avslutta. NB! Manglende jaktrapport kan føre til at vedkommende ikke får kort neste år.

Den enkelte jeger/fisker må gjøre seg kjent med grensene for det området hvor det kjøpes kort.

 

Øverbygdskjølen (øst og sør for F 254) er ikke med i kortområdet for harejakt. Noe areal omkring Segalstad bru er unntatt fra jakt.

Meld fra til oppsynet dersom det oppdages uregelmessigheter eller lignende.

 

OPPSYN: Svein Fyksen, tlf  95 90 27 77

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud