Rådyrjakt - Nyseterkjølen Grunneierlag SA

Rådyrjakt i fjell- og dalsider og på seterstuler. Utfordrende rådyrjakt på og omkring kulturlandskap i bratte lier.

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra E6 nord for Lillehammer Fv 255 til Segalstad bru,
videre Fv 255 mot Skåbu. Ca 35 km fra Lillehammer.

Fra E6 ved Vinstra Fv 255 gjennom Skåbu og Espedalen
ca 70 km.

Om oss

Nyseterkjølen Grunneierlag SA består av 12 landbruks- og skogeiendommer og grunneiere. Vi har satt ned et styre som også tar seg av driften. Grunneierlaget er organisert som et samvirkeforetak. Eiendommene utgjør tilsammen omtrent 30 000 da. Vi leier ut elgjakt, rådyr-, fugl- og harejakt. 2 av grunneierne er utnevnt til jaktoppsyn. Nysetra består av 7 sætrer. Aulstadsetra ligger for seg selv. Grunneierlaget har også tatt over drift- og vedlikehold av veinettet. Jegere som løser kort kan benytte veier på grunneierlagets område kostnadsfritt.

Kontakt oss

Erling Surnflødt

47464591

erling81@hotmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

1 rådyrkort tilsvarer tillatelse til å felle 1-ett rådyr.

Mer detaljert beskrivelse

Ingen gjennomgangstrafikk, og generelt liten trafikk, utenom Fv 255 som er yttergrensa.

Rådyrbestanden er liten, men noen dyr holder til her. Vintre med mye snø og besøk av gaupa er faktorer som reduserer bestanden.

Harebestanden har vært jevnt bra de siste åra.

 


Beliggenhet og terrengbeskrivelse.

Området ligger øst for Fv 255 i Olstadgrenda i Vestre Gausdal.
Bratte lier ned mot Fv 255 og Dørja (elv som er grense i sør/øst). Resten av terrenget er lett/småkupert kjølområde med gran og bjørk, myrer.

 

Jaktoppsyn er Lars Skålenget tlf. 915 70 528

Jaktregler

Generelle jaktregler må følges.

Jakttips

Rådyrene er som regel enklest å finne nede i dalsidene, og dalbunnen ved og på jorder og voller.