Treningskort fugl-, hare-, rådyr og elghunder på statsallmenningen i Engerdal

Fjellstyre selger treningskort for hund på deler av statsallmenningen i Engerdal. Det er et kort for fuglehunder, et kort for hare- og rådyrhunder og et for løse elghunder.

Arter

  • Småvilt

Beliggenhet

Kontakt selger

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning etter rammer fastlagt i fjelloven. Fjellstyret har seks ansatte.

Jaktkvoter

Det er fritt kortsalg for treningskort på hund.

Mer detaljert beskrivelse

Info vedr. kjøp:

Ved kjøp av treningskort på nett påløper det et gebyr på 20,-.

Jaktregler

Regler og retningslinjer for trening av hund på statsallmenningen i Engerdal:


Treningstider: 21.08 – 09.09. og 10.09. – 31.03, med unntak av 2.10 til og med 9.10, er hundetrening tillatt på allmenningen med følgende unntak: Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat Elgå reinbeitedistrikt, Bjønnbergan og Bufjellet vest for Femund. All trening av hund er altså ikke tillatt i fra 2. oktober til og med 9. oktober.

 
Treningen gjelder hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og Elgå Reinbeitedistrikt (alt areal øst for Femund og nord for Drevsjø).

Den som trener hund er selv ansvarlig for å opptre korrekt i h.t. lover og regler (f.eks loven om hundehold, viltloven og vernebestemmelser) slik at treningen ikke fører til skader eller ulemper for tamme eller ville dyr.

 

Trening av hare- og rådyrhunder
Treningstider: 21.08 – 09.09 og 10.10 - 23.12.

 


Trening er tillatt på hele statsallmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og Elgå Reinbeitedistrikt (alt areal øst for Femund og nord for Drevsjø).
Den som trener hund er selv ansvarlig for å opptre korrekt i h.t. lover og regler (f.eks loven om hundehold, viltloven og vernebestemmelser) slik at treningen ikke fører til skader eller ulemper for tamme eller ville dyr.

 

Trening av løse elghunder
Treningstider: 21.08 – 09.09 og 20.10 - 23.12 (der jakta er avsluttet på ordinær kvote).
Trening er tillatt på hele statsallmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og Elgå Reinbeitedistrikt (alt areal øst for Femund og nord for Drevsjø).
Den som trener hund er selv ansvarlig for å opptre korrekt i h.t. lover og regler (f.eks loven om hundehold, viltloven og vernebestemmelser) slik at treningen ikke fører til skader eller ulemper for tamme eller ville dyr.

 

Etter 20. oktober tillater Engerdal Fjellstyre trening av løse elghunder på jaktfelt der jakta er avsluttet på ordinær kvote. Aktuelle jaktfelt kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside.

Trening kan skje mot løsing av treningskort.

For løse elghunder kan trening skje frem til og med 23. desember. Trening skal skje etter retningslinjene gitt i "Trening og bruk av elghunder på statsallmenningen".

 

Nedenfor er satt opp noen korte «regler» for trening og bruk av elghunder på statsallmenningen. Reglene er ment som en veileder til hundeeiere og jaktlag. De regler som følger av lover og forskrifter gjelder selvfølgelig som et grunnfundament. Fjellstyrets kjøreregler kommer som «skikk og bruk - regler» ovenpå disse.
- Det er generell båndtvangstid mellom 1 april og 20 august. I denne tiden skal hunder føres i bånd.
- Uansett båndtvangstiden skal hundeholder vise aktsomhet for å unngå at hund volder skade.
- Trening av hund i bånd skal unngås i perioder rundt kalving.
- Unngå utstrakt trening i samme område eller på samme dyr.
- Unngå «biltrening» - for hundens skyld. For å spare tid er det mange som kjører rundt for å finne elgen for hunden. Man bør i størst mulig grad unngå at hunden jobber for seg sjøl i terrenget mens hundeeier kjører rundt i bil og peiler for å følge med hva som skjer. Også hundeeiere har godt av litt mosjon.
- Ved trening av hund siste 10 dager før jakta bør man ha kontakt med jaktleder på det laget som disponerer terrenget. Jaktlag som disponerer et terreng har ingen rett til å nekte andre å trene hund på sitt terreng.
- Under jakt kan løse hunder komme over på annet jaktfelt. Det er bra å informere aktuelt jaktlag om dette og informere/drøfte plan for å hente tilbake hunden.
- Ved ettersøk som går over på annet jaktfelt vises det til gjeldede regler for ettersøk av skadet vilt.
- Bruk hodet, vær raus og snakk med hverandre!

Andre aktuelle tilbud