Småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal

Engerdal fjellstyre tilbyr jakt på småvilt med unntak av rype og skogsfugl på statsallmenningen i Engerdal. Fritt kortsalg.

Arter

 • Småvilt
 • Hare
 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • And
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


15.07.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Engerdal fjellstyre

91907915

post@engerdal-fjellstyre.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Engerdal fjellstyre forvalter 1,8 millioner dekar statsallmenningsareal i Engerdal kommune, Hedmark fylke. Fjellstyret har seks ansatte. Kontorsted er Drevsjø. 

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

Vi har fritt kortsalg på småvilt med unntak av rype og skogsfugl på statsallmenningen i Engerdal. Dette kortet inkluderer også smårovvilt.

 

 

Les mer om jakt og lokale bestemmelser på våre hjemmesider:
www.engerdal-fjellstyre.no

 

Info vedr. kjøp:
Ved kjøp av jaktkort på nett påløper det et gebyr på 20,-.

Jaktregler

Jakttider på de enkelte artene finner du her.

Jaktkortet gjelder jaktåret, men kun ihht gjeldende jakttidsbestemmelser jmfr. link over. Du kan altså ikke jakte aller arter hele perioden kortet gjelder for.

Det kan jaktes både med og uten hund.
Jaktkortene gjelder hele statsallmenningen (med unntak av de områder der vernebestemmelser forbyr jakt, se under).
Jegeren er selv ansvarlig for å opptre korrekt i h.t. lover og regler for jakt, lokale regler for jakt finner du på på våre hjemmesider: www.engerdal-fjellstyre.no.
Jaktkort og jegeravgiftskort skal medbringes under jakta.
Det skal leveres jaktrapport på umiddelbart etter jaktperiodens slutt. Jaktrapport skal leveres uavhengig av fangst eller ikke, og hele rapporten skal utfylles!

 

Jaktkortet gjelder for hele statsallmenningen i Engerdal med unntak av:

 • Sollerøya i Femund
 • Gutulia Nasjonalpark
 • Galtsjøen Naturreservat 
 • Kvisleflået Naturreservat: jakt og fangst etter viltloven, med unntak av jakt på ender, svaner, gjess og vadere

Jakttips

På statsallmenningen i Engerdal finner du store variasjoner i terrengtyper fra skogsmark til snaufjell. Her finner du den sørlige delen av Femundsmarka nasjonalpark, og Femund, Norges tredje største innsjø, ligger sentralt i statsallmenningen. Karakteristisk for områdene rundt Femund er en glissen furuskog som strekker seg opp til tregrensen. Lengre sør på statsallmenningen er det noe frodigere vegetasjon med vanlig bjørkebelte opp mot tregrensen. Ca. 400 000 da ligger over tregrensen. 

Andre aktuelle tilbud