Småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal

Engerdal fjellstyre tilbyr jakt på småvilt med unntak av rype og skogsfugl på statsallmenningen i Engerdal. Fritt kortsalg.

Arter

  • Småvilt
  • Hare
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Mår
  • And
  • Vadefugler
  • Spurvefugler
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Engerdal fjellstyre forvalter 1,8 millioner dekar statsallmenningsareal i Engerdal kommune, Hedmark fylke. Fjellstyret har seks ansatte. Kontorsted er Drevsjø. 

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

Vi har fritt kortsalg på småvilt med unntak av rype og skogsfugl på statsallmenningen i Engerdal. Dette kortet inkluderer også smårovvilt.

Les mer om jakt og lokale bestemmelser på våre hjemmesider:
www.engerdal-fjellstyre.no

 

Info vedr. kjøp:
Ved kjøp av jaktkort på nett påløper det et gebyr på 20,-.

Jaktregler

Jakttider på de enkelte artene finner du her.

Jaktkortet gjelder jaktåret, men kun ihht gjeldende jakttidsbestemmelser jmfr. link over. Du kan altså ikke jakte aller arter hele perioden kortet gjelder for.

Det kan jaktes både med og uten hund.
Jaktkortene gjelder hele statsallmenningen (med unntak av de områder der vernebestemmelser forbyr jakt).
Jegeren er selv ansvarlig for å opptre korrekt i h.t. lover og regler for jakt, lokale regler for jakt finner du på på våre hjemmesider: www.engerdal-fjellstyre.no.
Jaktkort og jegeravgiftskort skal medbringes under jakta.
Det skal leveres jaktrapport på umiddelbart etter jaktperiodens slutt. Jaktrapport skal leveres uavhengig av fangst eller ikke, og hele rapporten skal utfylles!

Jakttips

På statsallmenningen i Engerdal finner du store variasjoner i terrengtyper fra skogsmark til snaufjell. Her finner du den sørlige delen av Femundsmarka nasjonalpark, og Femund, Norges tredje største innsjø, ligger sentralt i statsallmenningen. Karakteristisk for områdene rundt Femund er en glissen furuskog som strekker seg opp til tregrensen. Lengre sør på statsallmenningen er det noe frodigere vegetasjon med vanlig bjørkebelte opp mot tregrensen. Ca. 400 000 da ligger over tregrensen. 

Andre aktuelle tilbud