Småviltjakt Brandbu og Tingelstad JFF, østsiden av Randsfjorden

Brandbu og Tingelstad Almenning tilbyr småviltjakt, fiske og hytteutleie.

Arter

 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And

Beliggenhet

Viktige datoer


29.08.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Brandbu og Tingelstad JFF

Harald Tanum

95186239

tanumharald@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

 

Jaktkort selges nå utelukkende på Inatur for Brandbu og Tinglestad Jeger og fisk.

 

For utenbygdsboende medlemmer vil det ikke være mulig å kjøpe kort før 01.10.23 med jaktstart 10.10.23

 

Det er vedtatt fredning av brunfugl, rype og jerpe

 

 

Jaktkvoter

Maks 1 skogsfugl per jeger per sesong. 

All brunfugl, rype og jerpe er fredet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Terrenget, som utgjør drøyt 100.000 dekar, har lett adkomst med bil fra alle kanter.

Foreningens terreng ligger på østsiden av Randsfjorden i Gran kommune og strekker seg fra Malsjøen og grensen til Gran Almenning i sør, med et stort og attraktivt terreng i området rundt Lygnasæter, og terrenget strekker seg mot Einafjorden og Gjersjøen i nord.

 

Jaktregler

For generelle regler og jakttider se vår hjemmeside
www.btjff.no

Det er jegerens ansvar å sette seg inn i reglene, og jakttidene. Ved brudd på reglene kan kort bli inndratt, samt utestengelse for fremtidig jakt i terrenget.

Dersom det benyttes hund i jakt mellom 10.09 og 01.10 må fører av hund kunne fremvise sauerenhetsbevis.

 

Mellom 05.10.23 og 10.10.23 er terrenget stengt for småviltjakt pga. elgjakt.

Jakttips

Det foregår elgjakt i området samtidig, og vi ber alle om å ta hensyn til dette. Dersom dere skjønner at det foregår elgjakt i området dere planlegger å jakte, anbefaler vi at dere kjører til en annen plass som utgangspunkt for jakta.

 

Jaktrapportering skal skje umiddelbart etter endt jaktperiode via Inatur.

Andre aktuelle tilbud