Småviltjakt i Nannestad og Hurdal - Bjerke JFF

Bjerke Jeger og Fiskerforening tilbyr småvilt jakt på nær 110.000 dekar varierende skogsterreng i Nannestad og Hurdal kommune, kun 1 time fra Oslo.

Arter

 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

BJERKE JEGER OG FISKERFORENING

Silje Låveg

951 95 295

siljelaaveg@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

8/9-2023 - På foreningens terreng er det i august 2023 blitt gått skogsfugltakseringer. 

Skogsfugltakseringen viser en nedgang i tettheten av voksne fugl og kyllingproduksjon.

Med bakgrunn i dette har vi satt følgende kvotebegrensning for jegerne:

Det kan skytes maks 2 skogsfugl (orrfugl/storfugl) per jeger per dag. Vi oppfordrer til å ikke skyte brunfugl (orrhøne/røy). I tillegg oppfordres det til å jakte smårovvilt for å legge til rette for bedre forhold for skogsfugl.

Lirype er fredet.

 

Alle småviltjegere plikter å holde seg oppdatert på gjeldende kvoteregler og evntuell fredning av brunfugl.

Info om dette vil bli lagt ut på våre nettside. 

Følg derfor jevnlig med!

Bjerke Jeger- og Fiskerforening (njff.no)

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bjerke Jeger og Fiskerforening tilbyr spennende småviltjakt på et nær 110.000 dekar sammenhengende stort terreng i Nannestad og Hurdal kommune. Det er flere enkle åpene koier innenfor terrenget. Det også mulighet for leie av hytte i terrenget, se Stråtjernsstua som ligger ute på Inatur.

 

Bestand
Bestanden av skogsfugl varierer noe fra år til år men har de siste årene ligget på et middels bra nivå. Hare bestanden ligger stabilt på et forholdsvis bra nivå og varierer lite fra år til år. Det er store muligheter for jakt med drivende hunder. 

 

Området er hovedsakelig bestående av barskog og slake
ås partier, med innslag av myrer og tjern. Det meste av terrenget er et stort sammenhengende område med godt utbygd skogsbilvegnett.

 

Se vår hjemmeside for mer info  : Bjerke Jeger- og fiskerforening (njff.no)

 

For oppdatert jaktkart se vår hjemmeside: Jaktkart

Jaktregler

Rapport over felt vilt skal innrapporteres til foreningen senest 14 dager etter endt jakt. Dette gjelder også ved eventuell 0-fangst som skal rapporteres. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på "lever fangstrapport" linken på førstesiden på www.inatur.no.


Det er stengt for småviltjakt f.o.m 05.10 t.o.m 11.10 p.g.a elgjakt.


Jaktregler for Bjerke Jeger- og Fiskerforening finner du her.

I tillegg må du som jeger også forholde deg til øvrig regelverk fastsatt av offentlige myndigheter.

Toppjakt med rifle er ikke tillatt.

 

Jakttider:
Fugl
Gressender, blant annet stokkand. 21. august - 23. desember.
Dykkender, blant annet kvinand. 10. september - 23. desember.
Ringdue 21. august - 23. desember.
Skogsfugl 10. september - 23. desember.

Hare
10.september - 28./29.februar. 

Rovvilt
Rødrev 15.juli - 15.april.
Mår 1.november - 15.mars

Øvrige viltarter følger de offentlig fastsatte jakttidene i jakttidsforskriften.

Opphold i all jakt foreningen disponerer den første uka i elgjakta, det vil si 5. - 11. oktober.

Andre jaktregler
Sauerenhetsbevis
Det er krav om sauerenhetsbevis for all jakthundtrening og hundejakt på foreningens terreng før 1. oktober. 
For hunder under 5 år kreves det bevis av året. For hunder over 5 år kreves bevis ikke eldre enn 2 år.

 

Spesielt for Bjerke Almenning
På Bjerke Almenning's eiendom (Nordåsen) er det ikke lov å benytte løs hund før 15.september. 

Lirype er fredet etter eget vedtak hos Bjerke Almenning.

 

Jaktkartet ligger ute under menypunktet "Jakt" på vår hjemmeside. 

 

Det oppfordres til diskresjon ved jakt i nærheten av bebyggelse og steder der folk vanligvis oppholder seg.

 

Rapportering
Jaktkort for småvilt rapporteres via Inatur. 

 

 

 

Veibeskrivelse

Ta av til E16 fra E6 ved Oslo Lufthavn Gardermoen, følg skilting deretter til Nannestad og videre til Maura.

Jakttips

Foreningen har hytte for utleie i terrenget via Inatur.

Kontakt Odd E. Vollaug på tlf 41915195 for mer info og booking. 

I tillegg finnes det flere åpne koier som er tilgjengelig for alle. 

 

Stråtjernstua - koselig enkel hytte ved Stråtjernet | inatur.no