Småviltjakt i Luster Austre Statsallmenning

Luster Austre Statsallmenning tilbyr småviltkort i allmenningen sitt område. Allmenningen ligg i dei store områda Vest-Jotunheimen og Breheimen.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • Grevling
  • Røyskatt
  • Mår

Beliggenhet

Kontakt selger

Fjellstyret for Luster Austre

John Rolf Bjørnevåg

91103996

fjellstyret@lusteraustre.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Jakttid, jaktområde og kvoter kan endrast før og under jakta, uten at dette gjev rett til at ein får pengane tilbake (jf. angrerettsloven §22, pkt. m)

 

Kvote:

Med bakgrunn i det generelle inntrykket og tilbakemeldingar av bestandsforholda, vert det for jaktsesongen sett denne dagskvota pr. jeger: Totalt 3 stk., uavhengig om dette er lirype, eller fjellrype.

 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Vest-Jotunheimen og Breheimen er høgfjellsområde og blant Noreg sine flottaste villmarksområde.
Frå Sognefjellsvegen strekk området seg sørover til Vest-Jotunheimen og nordover til Breheimen.
Ein kan leige dei to flotte fjellstyrehyttene Presteinshytta og Gjertvasshytta (Gjertvasshytt er for tida stengd pga stormskade). Presteinshytta ligg attmed Prestesteinsvatnet ved Sognefjellsvegen medan Gjertvasshytta ligg øvst i Gjertvassdalen mellom Keisaren og Simlenosi (sjå bilete). Alle bilete Christian Hillmann.

 

Av jaktbare artar er det stort sett fjellrype og hare i området. Tettleiken varierar frå år til år og innad i området etter varierande næringsgrunnlag. Generelt er det ein bra fjellrypebestand i området Vest-Jotunheimen og i enkelte lågareliggande område av Breheimen.

 

Dersom ein ynskjer å kun jakte smårovvilt så ta kontakt med fjellstyret. 

 

 

Jaktregler

Ingen spesielle reglar utover bandtvangføresegnene. Jakt med hund er tillete etter 1. oktober

 

Ein kan både jakte småvilt (Lirype, Fjellrype, Hare) og smårovvilt (Raudrev, Mår, Grevling, Røyskatt og Mår) på dette kortet, men ein må halde seg innanfor jakttidene og lovverk

Andre aktuelle tilbud