Småviltjakt i Vulufjell Statsallmenning

Restkortsalg: Sjekk hjemmesiden til Vulufjell Fjellstyre. WWW.vulufjell-fjellstyre.no

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

For mer info om småviltjakt gå inn på www.vulufjell-fjellstyre.no

Kontakt oss

Vulufjell fjellstyre

99422578

vulufjell@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Området ligger over skoggrensen, med store myrområder med innslag av storvokst vier og dvergbjørk.

Kart

Det er utarbeidet et jakt- og fiskekart for området. Les mer, og bestill ved å trykke her: Jakt- og fiskekart

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
I Nord- og Sør-Fron kommuner, på østsiden av Gudbrandsdalen.

Jaktregler

Jakt med og uten hund. Utenbygdsboende med og uten hund må søke fjellstyret om jakt innen 01.04. Søknadsskjemaet finner du på hjemmesiden til Vulufjell Fjellstyre. Begrenset antall.

 

For mer informasjon om bestand ,terreng osv gå inn på vår hjemmeside www.vulufjell-fjellstyre.no

Elektronisk fangstrapportskjema finner du her: Fangstrapport småviltjakt Vulufjell.

Andre aktuelle tilbud