Småviltjakt Sletterust i Årdal

Småviltjakt for Sletterustområdet i Årdal kommune. Jakta startar fredag 17 september til 23 des.. Rypetelling i august og utviklinga utover hausten avgjer om det vert åpna for jakt etter nyttår.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • And
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Sletterust; Fra E16 til RV 53 Årdal - Tyin.
Fardalen; Fjellvegen Årdal - Turtagrø / Luster

Kontakt oss

Årdal Jeger og Fiskerforening

Vidar Moen

91388642

vid-moen@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

2 ryper pr dag

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bestand

Det har vert bra bestand dei sisste fire åra. Tellingen i 2021 syner at vi har noko lågare bestand en 2020.  Det er forsatt maks 2 ryer pr dag pr jeger.

 

Beliggehet og terrengbeskrivelse

 Årdal austre statsalmenning kan ein nå fra vegen inn mot Eidsbugarden, ta til venstre ved Tyinholmen.
VI OPPFORDRAR JEGRANE TIL Å SPRE SEG I TERRENGET FOR Å REDUSERE JAKTTRYKKET PÅ OMRÅDA NÆRAST VEG.

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

 Ta hensyn til andre jegrar og hugs at vi er gjester på grunneigarens grunn. Det er strengt forbode å jakte i eller nær hytter i områda ! Bruk allmenn sunn fornuft !

Jakt med hund

Jakt med hund er berre tillate for området Årdal Austre Statsallmenning.
Berre medlemar av Årdal JFF  kan jakte med hund.
For andre er det ikkje tillat å ta med hund på jakt, gjeld alle hunderasar. Ulovleg jakt med hund,fører til utestengelse og politianmeldelse.

 

Kvote
For rype er døgnkvoten satt til 2 ryper per jeger per døgn

Fangstrapport

Skal leverast her på www.inatur.no seinast 14 dager etter jakta er avslutta.
Det vil ikkje bli utsteda kort neste sesong til personar som ikkje leverer fangstrapport.